Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познание“

сряда, 29 април 2015 12:35

В зала „Тържествена“ за пета поредна година се проведе студентска научна конференция „Многообразието на туризма в научното познание“, организирана от катедра „Икономика на туризма“. На форума присъстваха зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Валентин Гоев, деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ проф. д.ик.н. Христо Първанов, ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ проф. д-р Димитър Тадаръков, проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедра „Икономика на туризма“, доц. д-р Еленита Великова, модератор на форума, преподаватели и студенти.

Проф. Тадаръков приветства участниците в конференцията. Вдясно: проф. Гоев, проф. Първанов, проф. Парушева

Спазваме традицията да работим със студентите, да разкриваме възможностите и научните им прояви, посочи проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, при откриването на конференцията. За последните пет години студентите, които са участвали на форума с научни доклади, са над 115, посочи той.

В нашия университет годишно се провеждат около 25-30 конференции, но такъв изцяло студентски форум като вашия няма, изтъкна проф. д-р Валентин Гоев, който поздрави участниците от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Безспорно туризмът е един от най-важните сектори за българската икономика,  посочи проф. Гоев и уточни, че „сезонността“ в БВП сочи нарастване през третото тримесечие, което в голяма степен се дължи и на туристическия отрасъл. Има три важни условия за добрата ви кариера, обърна се зам.-ректорът към студентите в залата и  конкретизира: владеенето на перфектен английски език, добрата компютърна подготовка и знанията по специалността.

Проф. Валентин Гоев

Вие изучавате специалността „Икономика на туризма“ и това предполага, че поне болшинството ще работите в туристическия бранш, каза проф. д.ик.н. Христо Първанов. Да работите в туризма означава да работите с хора, което изисква добра публична комуникация, уточни деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Той очерта възможностите за кариера на основата на знанията и добави към това работата от „душа и сърце“, защото по думите му съдбата помага на онези, които влагат себе си в делото.

Участниците във форума

Първия доклад изнесе четвъртокурсничката Айлин Атилла, която говори за алтернативния туризъм като ключов сектор за устойчивото развитие на туризма и икономиката (на снимката долу). 

 

Галерия снимки от Пета научна студентска конференция „Многообразието на туризма в научното познани ...