Наш преподавател ръководи международна научна конференция в Рим

петък, 24 април 2015 11:00

На 18 и 19 април в Рим, Италия, под ръководството на проф. д-р Димитър Велев от катедра „Информационни технологии и комуникации, се проведе Втората международна конференция по съвременните достижения в обработката на информацията и комуникационните технологии (IPСT’2015).

Основната цел на конференцията бе по-нататъшно развитие на научно-изследователската дейност в такива перспективни направления на информационните технологии като облачните технологии, големите данни, мобилните изчисления и др. Не по-малко важно бе и насърчаването на обмена на идеи, опит и информация между разработчици, изследователи и докторанти от цял свят.

Проф. д-р Димитър Велев на ICPT’2015

Форумът бе открит от проф. Велев със специалeн пленарен доклад на тема: „Предизвикателствата пред големите данни”. В своето изложение докладчикът изясни концепцията за големите данни, перспективните области на приложение, софтуерните инструменти за изграждане на конкурентоспособни решения, както и очакваните насоки за развитие в близък и далечен план.

По време на конференцията бяха изнесени 34 доклада, които бяха допуснати до участие след внимателно анонимно двойно рецензиране. Докладите бяха разпределени в четири последователни секции, всички модерирани от проф. Велев.

В дискусиите по време на форума учени от университети в Италия, Корея, Малайзия, Мексико и др.  отправиха към проф. Велев конкретни предложения за бъдещи съвместни изследвания по темата на неговия пленарен доклад.

Галерия снимки от Наш преподавател ръководи международна научна конференция в Рим ...