Ректорът награди ИДЕС с възпоменателен медал

сряда, 22 април 2015 11:21

Проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, участва в конференцията „Одиторската професия в контекста на новото европейско законодателство“, организирана от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС). В приветствието си към участниците във форума той отбеляза, че ИДЕС е единствената национална професионална организация на дипломираните експерт-счетоводители в нашата страна, по-голямата част от които са възпитаници на УНСС. 

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев поздравява участниците във форума

Академичното ръководство на УНСС оценява като изключително положителен факта, че сътрудничеството между Университета за национално и световно стопанство и Института на дипломираните експерт-счетоводители в България непрекъснато се разширява и задълбочава, посочи ректорът. Преди две години то беше институционализирано и чрез рамковия договор, който подписахме с председателя на Института г-н Бойко Костов. И това не е само формален документ. УНСС и ИДЕС са дългогодишни партньори, които работят в дух на колегиалност, на взаимно уважение и разбирателство в полза на двете институции чрез размяната на лектори, провеждането на кръгли маси, дискусии, публични лекции, срещи със студенти. ИДЕС съдейства за кариерното развитие на нашите студенти. И нещо изключително важно – чрез нашите партньори от Института обучението в УНСС се приближава до практиката, подчерта ректорът.

Проф. Статев връчва на председателя на ИДЕС Бойко Костов възпоменателния медал

Проф. Статев награди ИДЕС с възпоменателния медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ за развитие на ползотворното сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.

Галерия снимки от Ректорът награди ИДЕС с възпоменателен медал ...