Семинар по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор“

вторник, 21 април 2015 13:46

Обучителен семинар, организиран по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор”, се проведе в голямата конферентна зала на университета.  Проектът се изпълнява от УНСС, в партньорство с Института по туризъм в Словакия и Българската асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ), с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2”. На семинара присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС, доц. д-р Тодор Тодоров, ръководител на проекта, Павол Вайс от Института по туризъм в Словакия, доц. Петър Петров, председател на БАСЕТ, представители на Европейския център за качество, преподаватели, студенти.   

Отляво надясно: доц. Тодор Тодоров, проф. Валентин Гоев, Павол Вайс, доц. Петър Петров

Приветствие от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев поднесе проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на университета. Той посочи, че „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в туристическия сектор” е един от многото проекти, изпълнявани по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, част от които вече са успешно изпълнени. Проектът е фокусиран върху много перспективна област на туризма у нас, към насърчаване придобиването на компетенции за развитие на бизнеса и предприемачеството, за създаване на работещо партньорство и обмен на добри практики, отбеляза проф. Гоев.   

В голямата конферентна зала

Проектът цели да създаде партньорство за трансфер на добри практики между образователни, научно-изследователски и браншови организации от България и Словакия, в обучението по предприемачески и бизнес умения в сферата на туризма, посочи в представянето на проекта неговият ръководител доц. д-р Тодор Тодоров. Той се спря на целите, дейностите и резултатите, като открои, че в основата на проекта стои изграждането на симулационна среда, в която ползвателите на конструираната обучителна онлайн платформа за създаване на предприемачески умения да получат възможността да разработят бизнес план на планираната от тях туристическа дейност. Подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес, разработване на предприемачески стратегии, развитие на иновативни модели и нови работни места и по-конкурентни предприятия са областите, които целят дейностите по проекта.

Доц. Тодоров (вдясно) представя проекта

Проект QualiTour, който подпомага предприемачи в областта на туризма, представи Маргарита Василева от Европейския център за качество ООД.

Представителните браншови организации в Словакия и добрите практики в сферата на селския туризъм открои в презентацията си Павол Вайс от Института по туризъм в Братислава. За възможностите за трансфер на добри практики и насърчаването на предприемачеството в туристическия сектор говори и председателят на БАСЕТ доц. Петър Петров.

Павол Вайс

Бе направена демонстрация и на разработената по проекта обучителна онлайн платформа за симулация на инвестиционни решения в сферата на туризма.

Участници в семинара

 

Галерия снимки от Семинар по проект „Иновативен трансфер на предприемачески и бизнес умения в тури ...