Международна конференция „Градско земеделие“ с учени и експерти от 21 страни

четвъртък, 16 април 2015 8:43

Международна конференция „Градско земеделие“, акция в рамките на Програма  COST, събра в университета учени и експерти от 21 страни. На форума в голямата конферентна зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. Франк Лорберг, председател на акцията по Програма  COST, проф. Димитър Николов, директор на Института по аграрна икономика, проф. Викрам Бат от университета МакГил, Канада, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, Светлана Боянова, зам.-министър на земеделието и храните (2009-2013 г.), Лорита Радева, председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичния общински съвет, проф. д.ик.н. Пламен Мишев, ръководител на катедра „Икономика на природните ресурси“, проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова, модератор на форума, представители на наши и чужди университети, организации, сдружения и др.

При откриването на конференцията. Отляво на дясно: проф. Викрам Бат, проф. Франк Лорберг, проф. Стати Статев, проф. Юлия Дойчинова, проф. Димитър Николов

Специално искам да поздравя чуждестранните участници и да ги уверя, че винаги са и ще бъдат уважавани и желани гости на нашия университет,  който се утвърди като авторитетен център на подобни престижни прояви, изтъкна в приветствието си проф. д.ик.н. Стати Статев и представи пред гостите „най-голямото, най-авторитетното и най-старото икономическо висше училище в България и Югоизточна Европа, което тази година ще отбележи своята 95-годишнина“. Ректорът изтъкна, че  усилията на академичното ръководство са насочени към големите цели - университетът, както винаги от създаването си досега, да подготвя елита на страната ни, да бъде лидер в българското висше образование, неделима част от европейското образователно и изследователско пространство и предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование, да предлага конкурентоспособни образователни услуги.

Проф. Статев (вдясно) и проф. Лорберг

 Проф. Статев конкретизира, че шестима премиери на страната, първата жена зам.-председател на ЕК и еврокомисар по бюджет и финанси Кристалина Георгиева са възпитаници на УНСС, че университетът два пъти получава най-високата оценка от НАОА сред всички български висши училища, че голяма част от випускниците му са на високи позиции в публичната администрация и бизнеса, че държавните и частните работодатели приемат УНСС като синоним на отлична подготовка и висок професионализъм на неговите възпитаници. 

В конферентната зала

Ректорът изрази убеденост, че на международния форум ще се чуят интересни мнения, ще бъде споделен ценен опит и ще се проведе ползотворна дискусия. Той открои впечатляващото богатство на проблематиката: предизвикателствата и разширяването на мултифункционалността на градското земеделие, резултатите от изследването на потенциала на София да развива устойчиви модели на градско земеделие, фермерските пазари като пресечна точка между земеделие и устойчиво развитие, развитието на градско земеделие в междублоковите пространства, визии за градското земеделие, релацията градско земеделие – хранителна независимост и др. 

Лорита Радева и проф. Пламен Мишев

Модераторът на форума проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова изтъкна, че за учените градското земеделие е нов подход, който покрива широк спектър от икономически, екологични, здравни, социални, образователни, градоустройствени и архитектурни аспекти.

Като сериозно предизвикателство оцени темата на форума Лорита Радева, председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичния общински съвет. Тя посочи, че решаването на двата основни проблема на глобалното развитие - урбанизацията и хранителната сигурност на населението - е пътят за гарантиране на качествен живот за населението.

Във форума участваха учени 21 страни

Градското земеделие е специфичен инженерен подход, но не само инженерен, защото става въпрос за земеделие, посочи проф. Франк Лорберг. Председателят на акцията по Програма  COST изтъкна, че това е глобално явление и глобална перспектива, която има огромна икономическа стойност, част от програмата „Европа 2020“.

В трите пленарни доклада на конференцията бяха представени „Предизвикателствата пред общинските политики за развитие на градското земеделие“, „Градското земеделие – реалност или все още предизвикателство?“ и „Разширяване на мултифункционалността на градското земеделие“.

На форума бяха огласени и резултатите от предварително изследване на потенциала на София да развива устойчиви модели на градско земеделие, направени бяха и презентации от местни заинтересовани страни.

 

 

 

Галерия снимки от Международна конференция „Градско земеделие“ с учени и експерти от 21 страни ...