Наш преподавател бе гост-лектор в Турция

сряда, 15 април 2015 12:08

Доц. д-р Пламен Ралчев от катедра „Международни отношения“ изнесе лекционен курс пред студенти и докторанти по международни отношения в университета „Бахчешехир“, Истанбул. Темите включваха приложението на теорията на конструктивизма във външнополитическия анализ, изграждането и комуникирането на европейската идентичност във външните отношения на Европейския съюз, както и актуални проблеми на новоприсъединилите се към ЕС страни.

По време на лекционния курс

Преподавателската мобилност на доц. Ралчев бе в рамките на програма „Еразъм+“. Нашият университет поддържа дългогодишно партньорство за обмен на студенти и преподаватели с университета „Бахчешехир“.

Доц. Ралчев със студентите

Досега осъществяваният обмен бе в направление Икономика. Доц. Ралчев постави началото на контакти между катедрите по международни отношения на двата университета и обмена на студенти и преподаватели в професионално направление Политически науки, специалности „Международни отношения“ и „Европеистика“.

Сградата на университета в Истанбул

Установяването на партньорски взаимоотношения със сродни катедри от университети в чужбина е част от стратегията на катедра „Международни отношения“ в УНСС за международно присъствие и разпознаваемост на преподавателите и студентите и постигане на високо качество в обучението и изследователската работа.

Галерия снимки от Наш преподавател бе гост-лектор в Турция ...