Представена бе монографията „Социални емпирични изследвания. Методологически аспекти“

петък, 03 април 2015 12:58

Монографията „Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти“ на академичното издателство „Проф. Марин Дринов“ бе представена в университета. Събитието се проведе в малката конферентна зала и бе организирано от катедра „Икономическа социология“ и катедра „Статистика и иконометрия“. На представянето присъстваха авторите на книгата проф. д.с.н. Светлана Съйкова, чл.-кор. проф. д.с.н. Атанас Атанасов и доц. д.с.н. Емилия Ченгелова, както и проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, преподаватели, докторанти, студенти.

От дясно на ляво: проф. Веселка Павлова, доц. Емилия Ченгелова, проф. Светлана Съйкова, доц. Андрей Нончев

Не е случайно, че представянето на тази монография е именно в УНСС, изтъкна академичната традиция доц. Андрей Нончев, модератор на срещата. По думите му написаното от тримата автори е продукт на натрупване, осмисляне и равносметка, а книгата дава отговор на актуални потребности, темата е разработена изключително професионално, фокусирани са проблеми, опасности, грешки и възможностите за тяхното преодоляване.

Чл.-кор Атанас Атанасов

Радвам се, че УНСС е домакин на представянето на тази книга, изтъкна и проф. Веселка Павлова. Тя маркира важни акценти в монографията, новите модели и изследователски постановки, експерименталните изследвания, материята за иновациите и др. Проф. Павлова посочи също, че книгата представлява интерес както за специалистите, така и за магистрите и дипломантите от университета. Монографията е предназначена за дейците от практиката и изследователите, занимаващи се с проектиране, организация и използване на резултати от социалните емпирични изследвания (СЕИ), както и за всички, които извършват анализ и тълкуване на данни от подобни изследвания.

В малката конферентна зала

Целта на монографията е да се представят резултатите от анализа и оценките на съвременните методологически постижения в областта на СЕИ, както и да се обсъдят проблемите и критериите при избора на методологическите решения в практиката, посочи в презентацията си проф. Светлана Съйкова, един от авторите на книгата. Тя открои основните групи подходи и методи за набиране и анализ на емпирична информация и конкретните изследователски процедури, проследи главните етапи от възникването на изследователската идея, през нейното методологическо осмисляне и избор на целта и др.

Проф. Веселка Павлова (вдясно) приветства авторите на книгата

Чл.-кор. Атанас Атанасов изтъкна, че книгата е резултат от натрупан опит и пълен синхрон в работата на екипа. Доц. Емилия Ченгелова допълни, че монографията е логичен резултат от дългогодишната работа на авторите.

В изказванията си присъстващите на срещата изтъкнаха новаторския подход, сравнителните анализи, оценката на динамиката и прогнозирането, факторните влияния, експерименталните изследвания в СЕИ и др.

Галерия снимки от Представена бе монографията „Социални емпирични изследвания. Методологически асп ...