Среща в община Гоце Делчев по проблемите на управлението на общинската собственост

По съвместна инициатива на катедра „Недвижима собственост“, Бизнес факултета и община Гоце Делчев се проведе среща по проблемите на управлението на общинската собственост и публично-частното партньорство. На срещата присъстваха предподаватели и докторанти от катедра „Недвижима собственост“, кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, секретарят на общинската администрация  Марияна Устаилиева, специалисти от различни дирекции на общинската администрация, общински съветници в постоянните комисии по общинска собственост, представители на бизнеса.

По време на срещата

Директорът на дирекция „Общинска собственост“ Благомир Томов запозна членовете на катедрата със състоянието и управлението на общинската собственост в община Гоце Делчев. В оживена дискусия бяха обсъдени въпроси за структурата на общинската собственост, начина на провеждане на публичните търгове, възможните стратегии и модели за управление, разпореждането с общински имоти, придобиването на общинска собственост и оценката на резултатите от управлението.

Проф. Йорданка Йовкова, декан на Бизнес факултета и ръководител на катедра "Недвижима собственост", запозна участниците в срещата със структурата на Бизнес факултета на УНСС и по-конкретно с учебните планове за ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ по управление на недвижимата собственост, с програмата по „Управление на публична недвижима собственост“.

Дискусията в залата

Отношение по темата взеха и преподавателите от катедрата доц. Драгомир Бояджиев, доц. Марин Гълъбов, доц. Василка Стаменова, доц. Стоян Тагарев и др.

Постигнато бе съгласие за реализиране на бъдещи съвместни проекти между катедрата и община Гоце Делчев.

Галерия снимки от Среща в община Гоце Делчев по проблемите на управлението на общинската собствено ...