Трета годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“

сряда, 25 март 2015 14:00

Третата годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ на тема „Украйна и новите регионални разломи“ събра в голямата конферентна зала учени, дипломати, експерти, студенти, журналисти. На форума, организиран от УНСС, Института за икономика и международни отношения, Българското дипломатическо дружество и Националната асоциация за международни отношения, с медийното съдействие на списание „Международни отношения“, присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Георги Генов, декан на факултет „Международна икономика и политика“, чл. кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов, проф. д-р Динко Динков от катедра „Международни отношения“, Любомир Кючуков, директор на ИИМО и др.

При откриването на форума. Отдясно наляво: чл. кор. Васил Проданов, проф. Георги Генов, проф. Стати Статев, проф. Динко Динков, Любомир Кючуков, Христо Славов

С днешния престижен форум продължаваме традицията УНСС да бъде домакин на ежегодни  конференции, посветени на развитието на процесите на Балканите, посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на форума. Той изтъкна, че тази година организаторите са формулирали актуална тема, отразяваща изпитанията, на които е подложена изследователската общност от последствията на украинската криза за Балканите и Черноморския район в съвременната международна система.

В голямата конферентна зала

„Утвърждава се един оригинален модел за мобилизиране на младежкото дръзновение и опита при осмисляне на новата геополитическа динамика в дълго носилите печална слава Балкани“, посочи ректорът и напомни, че само преди седмица в университета успешно се проведе младежката конференция на същата тема. Проф. Статев пожела успех на форума, към който вече са създадени обществени очаквания. Убеден съм, че и тази година ще изпълним своята мисия да помагаме за своевременното изследване и анализиране на новите тенденции, придаващи нови измерения на геополитическата значимост на Балканите и Черноморския район, каза проф. Статев.

Ректорът приветства участниците в конференцията

На третата ежегодна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ концентрираме вниманието си върху Украйна и новите регионални разломи, посочи и деканът на факултет „Международна икономика и политика“ проф. д-р Георги Генов. Той уточни, че трите встъпителни изказвания ще очертаят и основните насоки на дискусията по темата.

Десетте нови характеристики на „студената война“ формулира в изказването си чл. кор. Васил Проданов, който се спря на смяната на стратегическите фигури, засилващата се мултиполярност, войната на постиндустриалните общества, ескалиращата война с локални фронтове, олигархизиращата се демокрация в света, Балканите на „огневата линия“, пропагандната вълна и др.

Участници в конференцията

Геополитиката в  Черно море очерта във встъпителното си изказване проф. д-р Динко Динков, който открои регионалните играчи, въпросът за сигурността в Черно море, черноморското сътрудничество след събитията в Украйна и др.

Върху украинската криза и Балканите се фокусира в изказването си и Любомир Кючуков, който насочи вниманието към регионалните интереси на глобалните играчи, сътрудничеството или инерционната борба за влияние, енергетиката и сигурността.

С интерес към встъпителните изказвания и дискусията

Христо Славов, победител в младежката конференция, организирана преди седмица от САИМО и Студентския дипломатически клуб, представи своята презентация.  Студентът от специалност „Международни отношения“ в УНСС, бе отличен за разработката си „Украинската криза като кръстопът. Преориентация или интеграция в бъдеще време?“.

С дискусия по темата продължи третата годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“.

 

Галерия снимки от Трета годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ ...