Академична лекция за общата селскостопанска политика на Европейския съюз

сряда, 18 март 2015 12:42

Академична лекция на тема „Общата селскостопанска политика на ЕС – наследства, рискове, възможности” изнесе в зала „Научни съвети“ доц. д-р Васил Петков от катедра „МИО и бизнес“.

Лекторът се спря на предприсъединителния период, членството ни в Европейския съюз, предпоставките за успешно развитие и модернизиране на селското стопанство, повишаването на неговата конкурентоспособност и финансирането по европейски фондове и програми. Доц. Петков уточни, че основните причини за получаването на финансови стимули  са мерките за директна подкрепа или т.нар. директни плащания, както и средствата по програмата за развитие на селскостопанските райони.

Лекторът

Доц. д-р Васил Петков характеризира периода 2007-2013 г. и с някои негативни тенденции. Той отбеляза, че въпреки нарастването на селскостопанското производство, икономиката отчита намаляване на относителния му дял в брутна добавена стойност.  Наблюдава се значителното нарастване на износа от основно непреработени продукти към страните на ЕС, а вносът от ЕС са преработени селскостопански стоки. Селското стопанство се оказа един от малкото сектори, който отчита положително външнотърговско салдо през повечето години от периода, добави Петков.

В зала "Научни съвети"

Въпреки многото позитивни факти има и значими проблеми, изтъкна доц. Петков и констатира, че прекомерното финансиране довежда  до своевременна промяна в структурата на аграрния сектор. Дребните селскостопански производители са имено тези, които се нуждаят от най-голяма подкрепа, но не я получават, категоричен бе  лекторът.

Галерия снимки от Академична лекция за общата селскостопанска политика на Европейския съюз ...