Публична лекция на д-р Ханс Волфганг Унтердорфер

вторник, 17 март 2015 16:32

Публична лекция на д-р Ханс Волфанг Унтердорфер, международен банков експерт, на тема “Increasing challenges for the european banking industry. The impact of shift of markets and supervision on business models“ се проведе в зала „Тържествена“. Присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, Антон Принц Собиески цу Шварценберг, вицепрезидент на Центъра за европейско университетско образование – Австрия, зам.-ректорите проф. д-р Веселка Павлова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, преподаватели, студенти.    

Проф. Стати Статев открива срещата. Вдясно: д-р Ханс Унтердорфер и Антон Принц Собиески цу Шварценберг 

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев връчи на Антон Принц Собиески цу Шварценберг възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на Университета за национално и световно стопанство“. Отличието му се присъжда „за утвърждаването на сътрудничеството между УНСС и Центъра за европейско университетско образование и за създаването на Международния научно-образователен център“.

Проф. Статев припомни, че между УНСС и Центъра за университетско образование бе подписан меморандум за сътрудничество през 2013 г. и двете институции си партнират в осъществяването на учебна дейност, съвместно обучение в Австрия на бакалаври и магистри на английски език и обучение на докторанти от Европейския съюз в УНСС.

Ректорът връчва на Принц Собиески възпоменателния медал

Това отличие е голяма чест за мен, благодари Принц Собиески и изрази увереност, че през новата академична година ще бъдат стартирани съвместни магистърски програми.  

По време на публичната лекция  в зала „Тържествена“

Принц Собиески представи д-р Ханс Волфганг Унтердорфер и изтъкна, че лекторът е председател на Управителния съвет на Tiroler Sparkasse, бил е генерален директор на Райфайзенбанк Zirl,  експерт  с международен опит в банковите дела на Русия и др.

Лекторът

В презентацията си д-р Унтердорфер се спря на развитието на финансовата криза от 2008 г. до наши дни, на състоянието на европейската банкова индустрия и пътя към европейски банков съюз. Той очерта последствията, довели до повратната точка – кризата в доверие към банките, проектира ситуацията в глобален мащаб и „трасира“ пътя към европейски банков съюз.  Лекторът коментира и т.нар. зомби банки и важната роля на международните финансови институции.  В заключение той посочи, че финансовата криза е основният двигател за интеграция, новият регулаторен режим оказва натиск върху доходността, а международните финансови институции подпомагат пазарното развитие  и осигуряват средства за растеж.

Ректорът връчи на д-р Унтердорфер сертификат за лекцията (на снимката долу).

Ректорът с двамата гости на УНСС

 

Галерия снимки от Публична лекция на д-р Ханс Волфганг Унтердорфер ...