Ректорът представи в МААЕ магистърската програма „Ядрена сигурност“

четвъртък, 05 март 2015 11:36

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев взе участие в срещата на Работната група на Международната мрежа за обучение по ядрена сигурност (INSEN - International Nuclear Security Education Network), която се проведе във Виена от 25 до 27 февруари в сградата на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Проф. Статев представи магистърската програма по ядрена сигурност, която нашият университет стартира през следващата учебна година. Магистърската програма е на английски език, за български и чуждестранни студенти и е разработена съгласно изискванията на INSEN и МААЕ. Водеща за обучението е катедра „Национална и регионална сигурност“. 

Проф. Стати Статев (вторият вляво) представя магистърската програма

В представянето на магистърската програма участваха и доц. д-р Светослав Спасов, постоянен представител на Р България към Службата на ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и други международни организации, и гл. ас. д-р Георги Пенчев от катедра „Национална и регионална сигурност“. Кратка презентация на програмата, нейната структура и дейностите, предвидени за развитието й, направи гл. ас. д-р Пенчев.

Проф. Статев и доц. Спасов (вляво)

Магистърската програма предизвика интерес сред участниците в Работната група, които проявиха интерес към условията за прием и обучение на студенти, целевите групи, към които е насочена програмата, и др.

Ректорът отговори на поставените въпроси и подчерта сложността и интердисциплинарния характер на програмата, както и необходимостта тя да бъде разработена в сътрудничество с други университети от България и чужбина, БАН и държавни институции. За нея могат да кандидатстват студенти и от страни, които искат да развиват ядрена енергетика, но нямат богатия опит на България.  

Проф. Статев (в средата), доц. Спасов (вдясно) и д-р Пенчев пред сградата на МААЕ

Целта на магистърската програма „Ядрена сигурност“ е подготовката на висококвалифициран ръководен състав за нуждите на ядрената сигурност. Програмата се състои от 12 задължителни учебни курса, осигуряващи солидни знания във фундаментални области като право, ядрени технологии и приложение, радиационна защита, както и задълбочено изследване на главните сфери на ядрената сигурност, заедно с 10 избираеми от студентите учебни курса за добиване на специализация. Програмата комбинира теоретически и практически занятия, включва и лабораторни упражнения, технически посещения, симулации и т.н.

По време на срещата на Работната група на INSEN бяха обсъдени постигнатите резултати в обучението по ядрена сигурност, предстоящите курсове и бъдещите дейности в тази област, както и подготовка на годишната среща на INSEN през август 2015 г.

INSEN е международна мрежа от университети, изследователски и други организации, имащи отношение към обучението и образованието по ядрена сигурност. В мрежата към момента участват 122 организации от 46 страни. УНСС е приет за член на мрежата INSEN през юни 2014 г., когато бе подписано споразумението с MAAE за сътрудничество в областта на обучението и изследванията по ядрена сигурност, по време на посещението на генералния директор на Агенцията Юкия Амано в България. За представител в INSEN от страна на УНСС бе определен проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“.  

Работната група на INSEN е създадена с цел  разработване на стандарти и материали за обучение, провеждане на обучението по ядрена сигурност и разпространение на резултатите между страните-членки на МААЕ. Структурно Работната група се състои от три подгрупи: за разработване на стандарти и  материали за обучение; за разработване и изпълнение на курсове за обучение и коопериране в областта на обучението и образованието; за разпространение на постигнатите резултати. УНСС участва във втората подгрупа.

 

Галерия снимки от Ректорът представи в МААЕ магистърската програма „Ядрена сигурност“  ...