Проф. Статев обсъди нови възможности за разширяване на дейността на МНОЦ във Виена

четвъртък, 05 март 2015 10:04

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и д-р Мартин Щигер, директор на Центъра за европейски университетски проучвания (ЦЕУП) – Виена, обсъдиха в австрийската столица възможностите за разширяване на дейността на Международния научно-образователен център (МНОЦ) – съвместен проект на УНСС и ЦЕУП.

Проф. Статев акцентира върху политиката на нашия университет да се увеличават броят и качеството на бакалавърските, магистърските и докторантските програми на английски език и да се работи по изпълнението на стратегията на УНСС за развитие на продължаващото образование до 2020 г. 

Проф. Статев (вдясно) и д-р Щигер по време на срещата

Ректорът изрази своето убеждение, че сътрудничеството ще се разширява и задълбочава, като ще се работи по съвместни образователни и научноизследователски проекти, в областта на ученето през целия живот, образователния франчайз и изнесеното обучение.

Д-р Щигер изрази своята пълна подкрепа за осъществяването на тези цели.

Международният научно-образователен център беше създаден през есента на 2013 г. в Българския културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена. 

 

Галерия снимки от Проф. Статев обсъди нови възможности за разширяване на дейността на МНОЦ във Вие ...