Информационна среща с четвъртокурсниците от специалност "Публична администрация"

понеделник, 23 февруари 2015 15:44

Информационна среща със студентите от IV курс организира катедра „Публична администрация“. Провеждането на преддипломен стаж през летния семестър, подготовката за държавен изпит, предлаганите от катедрата магистърски програми, бяха сред темите, представени пред завършващите бакалаври.

Доц. Александър Вълков и доц. д-р Деница Горчилова

Срещата има за цел да уточни всички въпроси, които си задават четвъртокурсниците от специалност „Публична администрация“, конкретизира ръководителят на катедрата доц. д-р Александър Вълков.

Студентите в голямата конферентна зала

В подробна  презентация доц. д-р Деница Горчилова, научен секретар на катедра „Публична администрация“,  запозна студентите с изискванията за преддипломен стаж, неговото провеждане и оценяване, документите и сроковете за осъществяването му. Изчерпателна информация получиха присъстващите в голямата конферентна зала и за подготовката за държавен изпит, както и за предлаганите от катедрата магистърски програми. Бе обсъдена и работата по Алманах 2015  г.

Галерия снимки от Информационна среща с четвъртокурсниците от специалност "Публична администрация" ...