Проф. д.ик.н. Стати Статев връчи Почетния знак на ректора на чл.-кор. проф. Иван Илиев за неговата 90-годишнина

сряда, 28 януари 2015 15:50

На тържествена церемония проф. д.ик.н. Стати Статев връчи Почетния знак на ректора на УНСС на чл.-кор. проф. д.ик.н. Иван Илиев „за изключителен принос в развитието на УНСС, академична всеотдайност и почтеност и по повод на неговата 90-годишнина“. На събитието в зала „Тържествена“ присъстваха ректорското ръководство, представители на академичната общност, доайени на науката, студенти.

Ректорът връчва отличието на юбиляря

Скъпи учителю, благодаря Ви, че ни научихте да обичаме науката и студентите, да сме верни на нашия университет, да уважаваме, пазим и развиваме неговите академични традиции, обърна се ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев към юбиляря. „Житейската и професионалната Ви съдба е неделима част от славната история на нашия университет. Символичен е фактът, че празнуваме Вашия юбилей в годината, в която УНСС ще отбележи своя 95-и рожден ден“, посочи проф. Статев. 

Ректорът приветства юбиляря. Вдясно от него: доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, чл.-кор. проф. д.ик.н. Иван Илиев, проф. д.ик.н. Васил Манов

Ректорът изтъкна значимото дело на проф. Иван Илиев като високоерудирана личност, авторитетен преподавател на няколко поколения студенти, автор на много монографии, книги, учебници, научни статии и студии у нас и в чужбина, учен със свое запазено име в областта на икономическото развитие и икономическия растеж, ефективността и нейната връзка с народностопанското планиране, структурата и ефективността на националния стопански комплекс и др. Проф. Статев подчерта също, че през годините, независимо на каква ръководна академична и държавна позиция е бил проф. Илиев - дългогодишен ръководител на катедрите „Икономика на промишлеността“ и „Социално-икономическо планиране“, заместник-ректор, ректор, заместник-министър, министър, заместник министър-председател – той винаги е изпълнявал своите задължения с изключителна отговорност и пословична почтеност, с професионална компетентност и добросъвестност. Винаги отдавахте своите знания, умения и усилия за доброто на университета и на Отечеството, посочи ректорът и пожела на юбиляря „На многая лета!“. 

На честването присъства ректорското ръководство

Историята на нашата катедра е писана от много поколения преподаватели, но в нея има особен акцент – личности като проф. Иван Илиев изляха здравата основа, върху която ние, неговите следовници, трябва да надграждаме, посочи в приветствието си  доц. д-р Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“. Той прочете поздравителен адрес от името на катедрата, в който се изтъкват заслугите на проф. Илиев за развитието на катедрата, университета и българската икономика. Привилегия е да бъдем наследници на Вашето огромно дело, което е еталон и пример за следващите поколения, отбеляза доц. Иванов. 

Цветя за юбиляря

 Проф. д.ик.н. Васил Манов се върна в спомените си към преподавателската дейност на проф. д.ик.н. Иван Илиев и сподели пред присъстващите случки и поуки от съвместната си работа с юбиляря, когото определи като „човешкия Еверест“. 

Чл.-кор. проф. д.ик.н. Иван Илиев

Благодаря на ръководството на УНСС, на преподавателите от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ и на всички присъстващи, които зачетоха моята 90-годишнина, каза проф. Иван Илиев. Той изтъкна, че на каквато и работа и длъжност да е бил през годините, винаги е оставал верен на своя университет.

Поздравителен адрес до юбиляря изпрати проф. д.ик.н. Данаил Данаилов, бивш ректор на УНСС. Колеги, приятели и студенти пожелаха на проф. Илиев здраве и дълголетие.

Галерия снимки от Проф. д.ик.н. Стати Статев връчи Почетния знак на ректора на чл.-кор. проф. Иван ...