Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководство

сряда, 17 декември 2014 17:20

Висшият колективен орган за управление на университета Общото събрание събра в аула „Максима“ делегати, бивши ректори, гости. В дневния ред на събранието бяха включени отчет на ректорското ръководство за периода декември 2013 г. - декември 2014 г., отчет за дейността на Контролния съвет, промени в правилника на УНСС и др.

„Преди две седмици, при оповестяването на т. нар. рейтинг на висшите училища и във връзка със създаването на  онлайн система за регистрация на студентите в МОН, се даде реална представа за числеността на висшите училища в България. УНСС, освен на първо място по рейтинг от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), с най-висока институционална оценка по основните си професионални направления, се оказа и най-големият университет в страната със своите 21 430 студенти“, посочи в експозето си по отчетния доклад на ректорското ръководство проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС. Докладът, отпечатан в специална книжка, бе раздаден предварително на делегатите. Ректорът очерта най-важните моменти от дейността на университета и представи някои виждания, свързани с оценка на текущото състояние и посоката в развитието на висшето училище.

Отляво надясно: проф. д-р Стоян Стоянов, председател на Общото събрание, проф. д-р Благой Колев, академичен омбудсман, проф. д-р Маргарита Атанасова, зам.-председател на Общото събрание, проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор, проф. д-р Виолета Цакова, председател на Контролния съвет, проф. д-р Лалко Дулевски, зам.-председател на Общото събрание,  Антоан Шотаров, председател на Студентския съвет

На първо място проф. Статев конкретизира някои въпроси на учебната дейност. Той посочи, че в бакалавърската степен, редовно обучение, е постигнат оптимумът с годишен прием около 4200 студенти. През последната година забелязахме засилен интерес към дистанционното обучение  и затова отправихме искане към НАОА за увеличаване на академичния капацитет на УНСС с 1000 бакалаври и 500 магистри в дистанционна форма на обучение в професионално направление „Икономика“, посочи ректорът. През следващата учебна година броят на приетите в тази форма в София ще нарасне с 50 на сто. Това е необходимост, защото след тригодишната практика се доказа, че дистанционното обучение не е задна врата за влизане в университета и много от студентите, които вече работят, го предпочитат, заяви проф. Статев и посочи, че през тази година 60 студенти са пожелали да се прехвърлят от редовно в дистанционно обучение, като кандидати за прехвърляне в обратна посока са били само двама. Той отчете също, че „резервите“ в магистърската степен пак са в посока дистанционно обучение и в него предстои прием на магистри по държавна поръчка. В последните години рязко увеличихме и броя на докторантите, приемът през тази година ще бъде около 100 души, което означава, че общата численост на обучаваните докторанти ще е около 400, каза ректорът.

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев

 Проф. Статев открои постиженията в научноизследователската дейност и посочи, че в  годишната научна сесия са били представени 60 проекта при 50 за 2013 г. Налице са не само количествени, но и качествени натрупвания. Повечето наши учени участват активно в научноизследователската дейност.

Вървим изключително силно и в електронизацията, категоричен бе ректорът и съобщи, че още през януарската сесия оценките на първокурсниците ще бъдат вписани в електронни протоколи и електронни главни книги. Технологично сме готови през 2015 г. да преминем към електронно управление на университета, каза той.

Проф. Статев открои и мобилността на студенти и преподаватели. В това отношение УНСС има водещо място, което е логично следствие от факта, че десет специалности се изучават на английски език.

Много са и сключените през годината договори с професионални организации, посочи ректорът и даде пример с Финансово-счетоводния факултет, който само през последната година  е подписал 6 – 7 договора с нови партньори от своята област. Всичко това е добър сигнал за продължаващото ни отваряне и връзките на УНСС с бизнеса, изтъкна ректорът.

В аула „Максима“

Проф. Статев се спря и на някои въпроси, свързани с материалната база на университета като възстановяването на новия корпус, реновирането на откритите спортни съоръжения и студентските общежития, УОБ-Равда и др.

„УНСС заслужава нашите усилия и ще ни се отблагодари. Нека да си пожелаем и през следващата година да продължим по същия път. Всеки е свободен да даде от себе си толкова, колкото може, толкова, колкото желае за просперитета на нашия университет“, обърна се ректорът към делегатите на Общото събрание. Той им благодари за тяхната работа и подчерта, че „огромна институция като УНСС може да просперира само с академизма и позитивния заряд на всеки един от нас“. Специална благодарност за ползотворната връзка и градивните контакти ректорът отправи към студентите. Проф. Статев се спря и на стореното от Съвета на старейшините, който определи като уникална университетска независима академична структура. Проф. Стати Статев връчи Почетния знак на ректора на неговия председател проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС.

Делегатите гласуват

Отчет за дейността на Контролния съвет направи неговият председател проф. д-р Виолета Цакова.

Проф. Виолета Цакова

Антоан Шотаров, председател на Студентския съвет, благодари на ректорското ръководство и преподавателите за тяхната всеотдайност и преданост към отговорната образователна и възпитателна кауза, на която са се посветили.  

Антоан Шотаров

Общото събрание прие с висока оценка отчета на ректорското ръководство и отчета на Контролния съвет и гласува промени в Правилника за дейността на УНСС. Форумът бе ръководен от неговия председател проф. д-р Стоян Стоянов (на снимката долу).

Галерия снимки от Общото събрание на УНСС даде висока оценка за дейността на ректорското ръководст ...