Проф. Миркович носител на почетния знак на ректора

вторник, 16 декември 2014 11:17

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев награди проф. д.ик.н. Камен Миркович с почетния знак на ректора за изключителен принос в развитието на УНСС, вярност към академичните традиции и по повод на неговата 75-годишнина.           

Проф. Миркович е ректор на УНСС от 1993 до 2003 г., заместник-ректор по учебната част (1987 - 1989), декан на Общоикономическия факултет (1987), ръководител на катедра „Икономикс“ (1991 - 2000). Води лекционни курсове по кибернетика и икономика, моделиране на икономическите процеси, моделиране на финансите, математически методи и модели  в политическата икономия, макроикономикс и микроикономикс. Автор е на много книги, учебници, научни студии и статии.

Галерия снимки от Проф. Миркович носител на почетния знак на ректора ...