Ректорът се срещна с посланика на Малта

петък, 12 декември 2014 13:09

Академичното сътрудничество между УНСС и университети в Малта обсъдиха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Н. Пр. Лино Бианко, посланик на Малта в България и Румъния. В разговора ректорът изтъкна лидерската позиция на нашия университет в българското и европейското образователно и изследователско пространство и запозна посланика със структурата, мисията, визията и международното сътрудничество на УНСС с над 100 университета в света.

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Н. Пр. Лино Бианко,
посланик на Малта
(отдясно наляво)

По време на срещата между проф. Статев и проф. Бианко бяха разисквани конкретните възможности за взаимодействие в областта на учебната и научноизследователската дейност. Особено внимание бе отделено на развитието на мобилността на студенти и преподаватели.

Предстои подписването на договори за сътрудничество между УНСС и Университета на Малта и с Факултета по икономика и финанси на същия университет.

Ректорът връчи на посланика възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев
– основател и първи ректор на УНСС“

Университетът на Малта, който е най-големият и най-авторитетният в страната, членува в Европейската университетска асоциация. Дейността му е в съответствие с изискванията на Болонския процес и стандартите на европейското висше образование. В него се обучават 11 000 студенти, включително чуждестранни студенти от 80 страни. Университетът има 14 факултета, много институти и центрове.                

Галерия снимки от Ректорът се срещна с посланика на Малта ...