Кръгла маса "Европейското законодателство за независим финансов одит"

вторник, 09 декември 2014 11:02

Финансово-счетоводният факултет, съвместно с Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и с партньорското участие на Института на дипломираните експерт-счетоводители, организира кръгла маса на тема "Европейското законодателство за независим финансов одит". На откриването й в голямата конферентна зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС,  проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Бойко Костов, председател на УС на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, регионалният директор на Института на чартър счетоводителите за Англия и Уелс  (ICAEW) за Европа Мартин Мануци.

Откриването на кръглата маса

Ректорът на университета проф. Стати Статев приветства участниците в кръглата маса  и припомни, че преди малко повече от година бе подписан рамков договор за сътрудничество между УНСС и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Документът с тази авторитетна институция, един от потенциалните работодатели на наши кадри, откри нови възможности от взаимен интерес и организираната кръгла маса е потвърждение за това, посочи проф. Статев.

Проф. Статев приветства участниците във форума

Ректорът конкретизира и резултатите от сключения договор, координатор на който е проф. Снежана Башева: провеждане на стажове, обявяване на работни позиции за студенти в Комисията, организиране на съвместни семинари, конференции, експертизи, консултации. Актуалността на темите, които днес ще бъдат обсъдени на кръглата маса, както и участието на най-добрите теоретици и практици в България в областта на разискваната проблематика, са гаранция за добри резултати, които ще бъдат изключително полезни за всички специалисти в тази област, посочи проф. Стати Статев.

В голямата конферентна зала

Пленарните доклади на кръглата маса бяха фокусирани върху „Промените в ролята и функциите на публичния надзор над регистрираните одитори, произтичащи от новото европейско законодателство“, „Наличните опции – къде интересите на професията и обществото съвпадат“, „Отворени въпроси и противоречия: Как да подходим?“, „Предизвикателства на европейското законодателство към независимия финансов одит“.

Доклади изнесоха Ваня Донева, Васко Райчев, президент на Делойт България, Николай Гърнев, управляващ съдружник в Ърнст & Янг и д-р Христо Маврудиев,  член на катедра „Счетоводство и анализ“.

Участници в кръглата маса

Обсъден бе и университетският проект „Адаптиране на учебни програми към изискванията на  Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)". Институтът на дипломираните експерт счетоводители в Англия и Уелс представя кредитна система за получаване на квалификация за експерт счетоводител, като стандартните условия за одобрения включват няколко условия. Целта е студентите, завършили трите специалности на Финансово-счетоводния факултет, които кандидатстват за получаването на квалификация от ICAEW, да бъдат признати изпитите от първо сертификационно ниво, които се полагат  за придобиване на квалификация «регистриран одитор». Кредитни точки се получават на базата на документи за положени изпити по посочени модули. Те ще се дават от тази година и се съгласуват със стандартните и специалните условия за одобрение.

По време на дебатите

Галерия снимки от Кръгла маса "Европейското законодателство за независим финансов одит" ...