Дни на кариерата в УНСС 2014

четвъртък, 04 декември 2014 16:23

През тази година броят на участниците във форума е рекорден. 60 държавни институции, водещи български и международни компании, банки и други участват в него, посочи ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев при откриването на Дните на кариерата в УНСС за секторите икономика, финанси, човешки ресурси, маркетинг и обслужване на клиенти. Традиционният за висшето училище форум беше организиран от JobTiger, съвместно с Междууниверситетския център за развитие на кариерата и Студентския съвет, под патронажа на ректора на УНСС. На откриването му в голямата конферентна зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, Гълъб Донев, зам.-министър на труда и социалната политика, Асен Ангелов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, Светлозар Петров, управител на JobTiger, зам.-ректорите на университета проф. д-р Веселка Павлова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, помощник-ректорът Николай Бакърджиев, доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, представители на бизнеса и държавната администрация, преподаватели, много студенти.

При откриването на форума. Отляво надясно: проф. Валентин Кисимов, проф. Веселка Павлова, Светлозар Петров, Гълъб Донев, проф. Стати Статев, доц. Йордан Близнаков, Асен Ангелов, Николай Бакърджиев

УНСС за поредна година е домакин на традиционните Дни на кариерата, които са мост между висшето образование и бизнеса и прекрасна възможност за директно общуване между работодателите и нашите студенти, посочи ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и благодари за доверието и честта да бъде патрон на събитието. Той изтъкна, че рекордният брой участници е красноречив знак за техния интерес към възпитаниците на УНСС, признание за качеството на обучението, доказателство за авторитета, традициите и конкурентоспособността на университета.

В голямата конферентна зала

Ректорът конкретизира, че живата връзка на частните и държавните работодатели с УНСС датира от неговото създаване. Той посочи, че още проф. Стефан Бобчев, основател и първи ректор на висшето училище, при дипломирането на първия випуск на Свободния университет подчертава, че връзката на студентите с практиката е „публичната санкция за правото на съществуване на университета, най-ярката проява на неговата жизнеспособност и най-бляскавото доказателство за неговото осигурено бъдеще“. Пророчески думи, защото и днес подготовката на нашите възпитаници е съобразена с нуждите на практиката, с все по-високите изисквания на българския и европейския пазар на труда, изтъкна проф. Статев. Ректорът поздрави държавните и частните работодатели за интереса към УНСС и ги увери, че той е взаимен.

Ректорът проф. Статев поздравява организаторите и участниците

Проф. Статев отправи и послание към държавните институции и бизнеса: „Оценявайте по достойнство нашите студенти и възпитаници, защото го заслужават. Нека те, както винаги досега, да бъдат предпочитаните от вас кадри!“ Той напомни, че по данни на НСИ завършилите УНСС се реализират 97 на сто по специалността си и изтъкна, че университетът е най-големият в страната със своите 21 430 студенти - със 7,3 на сто повече от тези в СУ „Св. Климент Охридски“. Не абсолютизирам количествените критерии, но смятам това за сериозно признание, израз на факта, че нашият университет е единственият, който запълва всичките си места в плановия прием.

Студентите в залата

От името на Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на труда и социалната политика, възпитаник на УНСС, приветствие към участниците във форума отправи Гълъб Донев, зам.-министър на МТСП. Той изтъкна високото ниво на преподавателите и студентите в УНСС и посочи, че младежите са приоритет в работата на министерството, където голяма част от специалистите са завършили УНСС. Донев пожела на младите хора това издание на Дните на кариерата да сложи началото в пътя на студентите към професионалния успех.

Който завърши нашия университет много рядко не се реализира, сподели опита си Асен Ангелов, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, също възпитаник на университета. Той увери присъстващите, че агенцията стимулира частния бизнес да наема на стаж студенти от университета, а подобни възможности се откриват и в държавната администрация.

Обичам да съм сред вас, не само защото сте най-големия и най-добрия университет, а и защото много мои колеги са негови възпитаници, каза Светлозар Петров, управител на JobTiger. Той благодари на ректора проф. Стати Статев и на доц. д-р Йордан Близнаков, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата, за подкрепата и успешното сътрудничество. „Направете своя информиран избор сред водещите компании, представени в университета“, пожела успех на студентите Петров.

Доц. д-р Йордан Близнаков изтъкна, че с днешния форум – Дни на кариерата в УНСС, още един път на практика се демонстрират общата воля и стремеж на УНСС, бизнеса и държавните институции за успешната реализация на студентите и завършващите висше образование като стажанти и специалисти на българския трудов пазар.

Интересът на студентите към "изложението" беше много голям

 

Щандовете във фоайето на университета

През целия ден на самостоятелни щандове във фоайето на УНСС водещите организации и компании презентираха стажантските си програми и възможностите за работа. В семинарната програма на Дните на кариерата 2014 участваха Министерството на труда и социалната политика, Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”, МЕТРО Кеш енд Кери,  Делойт България ЕООД, Промаркет и др.

Галерия снимки от Дни на кариерата в УНСС 2014 ...