Учреден бе Руски клуб в УНСС

сряда, 03 декември 2014 9:00

Руски клуб в УНСС бе учреден в университета. На основаването му присъстваха много преподаватели от различни катедри на университета, както и Желю Добрев, председател на Българо-руската търговска палата, и Николай Малинов, председател на НД „Русофили“. Лекция на тема „Съвременни аспекти на българо-руските икономически отношения“ изнесе Желю Добрев.

Доц. д-р Иван Стойчев, директор на ИСК и ръководител на катедра "МИО и бизнес"(в средата) открива срещата. Вляво от него: Желю Добрев, вдясно: Николай Малинов

В Българо-руската търговско-промишлена палата членуват 230 фирми, които могат да контактуват с партньори, регистрирани в 174 регионални палати в Руската федерация, посочи в публичната си лекция Желю Добрев. Той обоснова причината Русия да бъде смятана за първи стратегически партньор на страната ни: държи 12% от общия търговски оборот на България, нейното участие във вноса ни е 20%, както и 50-70% в отрицателното търговско салдо на страната ни се падат на Русия. Лекторът коментира и конкретни данни от бизнес отношенията между двете страни, спецификите във вноса и износа и др.

Участници в срещата

Николай Малинов се спря на основните направления в работата на движение „Русофили“. България като България я има, докато го има православието, докато я има кирилицата, докато го има нашето културно самосъзнание като българи. Културното самосъзнание на българина е свързано с неговия цивилизационен избор, а нашият е направен преди 1250 години от свети цар Борис I, каза той.

В голямата конферентна зала

Новосформираният Руски клуб в УНСС предстои да се структурира и да спомага за сътрудничеството с руски образователни институции, обмена на академични кадри от двете страни, тесни връзки в славянското езиково и културно пространство.

Галерия снимки от Учреден бе Руски клуб в УНСС ...