Двоен празник за катедра „Икономика на туризма“: юбилей на проф. Манол Рибов и изпращане на абсолвентите

понеделник, 01 декември 2014 15:20

Двоен празник чества катедра „Икономика на туризма“. В зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на завършилите бакалаври и магистри и бе отбелязана 80-годишнината на доаейна на катедрата и туристическата наука проф. д-р Манол Рибов. На събитието присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, проф. д-р Таня Парушева, зам.-декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и научен секретар на катедра „Икономика на туризма“, много преподаватели и гости.

Висока чест е за мен от името на академичното ръководство на УНСС и лично от мое име най-сърдечно да Ви поздравя по случай Вашата достолепна 80-годишнина, обърна се ректорът към проф. Рибов. Проф. Статев изтъкна, че юбилярят е авторитетен преподавател, дал знания на няколко поколения студенти и помогнал за академичното израстване на много млади изследователи, учен със свое име в областта на системите за качество на туристическия продукт, конкурентоспособността, реинженеринга и управлението на риска и др. „През изминалите десетилетия, независимо на какъв пост сте били: заместник-ректор  по учебната работа, член на Постоянната комисия по икономика и управление към Акредитационния съвет на НАОА, председател на Българската камара за образование, наука и култура и много други, Вие почтено и всеотдайно работите за доброто име на нашия университет, за неговия просперитет и успешно бъдеще“, изтъкна ректорът.

Проф. Статев приветства проф. Рибов (вдясно)

В ден като днешния, когато отбелязваме Вашите славни, мъдри и респектиращи осем десетилетия, искам да Ви пожелая още дълго време да бъдете сред нас със своята духовна енергия, с изключителната си ерудиция и човешка доброта, с привързаността си към изконните академични ценности, с примера, който ни давате, на отдаденост и вярно служене на каузата на УНСС, подчерта проф. Статев и пожела на юбиляря много здраве и научно дълголетие.

Проф. д.ик. н. Стати Статев връчи Почетния знак на ректора на проф. д-р Манол Рибов (на снимката долу).  Отличието му бе присъдено за високи постижения в преподавателската и научноизследователската дейност, вярност към академичните традиции и по повод неговата 80-годишнина.

От името на факултет „Икономика на инфраструктурата“ поздравителен адрес към юбиляря отправи зам.-деканът проф. д-р Таня Парушева. Тя определи проф. Рибов като „живата история на факултета“ и му пожела още дълги години на физическа и творческа активност. Приветствие от  името на катедра „Икономика на търговията“ прочете доц. д-р Иванка Николова. Със „скъпи учителю“ се обърна към доайена и ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ проф. д-р Димитър Тадаръков, който го нарече „добър колега, верен приятел и мъдър съветник“.

Цветя за юбиляря

На официална церемония бяха връчени и дипломите на завършилите бакалаври от специалност „Икономика на туризма“ и магистрите от „Международен туризъм“ и „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“.

Благодарност към преподавателите: проф. Тадаръков, проф. Парушева, проф. Рибов

Вашата катедра и специалност са едни от знаковите за университета, обърна се към абсолвентите проф. Стати Статев. Преди четири години НСИ посочи, че УНСС има 97-процентна реализация на кадрите си, но при вас тя е 100-процентна, категоричен бе той. Изминахте още една крачка в своето духовно развитие, но не забравяйте, че целият живот е непрекъснато усъвършенстване, каза още ректорът и пожела на абсолвентите успешна професионална реализация.

Проф. Парушева връчи дипломи и грамоти на отличниците

Завършвате една от най-хубавите и предпочитани специалности в университета, напомни на своите възпитаници и проф. Тадаръков. Като илюстрация той посочи, че през последните 20 години при завършилите специалността няма безработица, а 27 от директорите на туристически комплекси в Дубай са възпитаници на катедрата.  

Проф. Тадаръков връчва дипломата на абсолвентка

Връчването на дипломите започна с отличниците при магистрите и бакалаврите, които получиха и грамоти. Седем са отличниците в магистърската програма „Международен туризъм“, един в „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“, а шест при бакалаврите.

Абсолвенти

Галерия снимки от Двоен празник за катедра „Икономика на туризма“: юбилей на проф. Манол Рибов и и ...