УНСС и СУ подписаха меморандум за съвместна книгоиздателска и разпространителска дейност

понеделник, 01 декември 2014 12:36

Университетът за национално и световно стопанство и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ подписаха днес Меморандум за съвместна книгоиздателска и разпространителска дейност.

Споразумението беше подписано от ректорите на УНСС и СУ проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. дин Иван Илчев и от Веселин Ангелов, изпълнителен директор на Издателския комплекс на УНСС, и Димитър Радичков, директор на Университетското издателство „Св. Климент Охридски”.

Двамата ректори проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. дин Иван Илчев подписват меморандума

Като едни от основните средища на науката и висшето образование в България УНСС и СУ имат еднакво разбиране за своята мисия да бъдат водещи образователни и научни институции в създаването на висококвалифицирани специалисти и учени, необходими за развитието на държавата и на световната наука.

Двата университета притежават десетилетна традиция в издаването и разпространението на научните знания и са носители на авторските права върху над 10 000 произведения на български учени.

Веселин Ангелов, изпълнителен директор на Издателския комплекс на УНСС

Меморандумът е със срок на действие от пет години и предвижда насърчаване и подкрепа на съвместни книгоиздателски проекти и обединяване на усилията в представянето на най-добрите и най-новите трудове на учените от двата университета пред държавните институции, медиите и българско общество.

Меморандумът предвижда също съгласувано представяне на най-добрите издания на учени от УНСС и СУ пред международни журита и на международни форуми и изложения, както и планиране и подготовка на съвместни издателски и просветителски кампании, посветени на значими национални събития и годишнини.

Димитър Радичков, директор на Университетското издателство "Св. Климент Охридски"

УНСС и СУ ще обединят усилията си и за усъвършенстване на издателските и полиграфическите технологии, използвани в Издателския комплекс – УНСС, и Университетското издателство „Св. Климент Охридски”, като взаимно се подпомагат в процесите, свързани с издателската дейност.

Двамата ректори решиха да обединят усилията си за създаване на обща университетска книжарница в центъра на София,  където да се  предлагат издания на всички университетски издателства в страната.

Галерия снимки от УНСС и СУ подписаха меморандум за съвместна книгоиздателска и разпространителска ...