Дипломи за отличния випуск на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост”

петък, 28 ноември 2014 0:00

На официална церемония в зала „Тържествена” бяха връчени дипломите на студентите, завършили специалностите "Интелектуална собственост" - бакалавър, и "Интелектуална собственост и бизнес" - магистър. На тържеството присъстваха преподавателите от катедрата: проф. д-р Виолета Цакова, научен секретар, доц. д-р Мария Маркова, доц. д-р Владя Борисова,  випусков ръководител на магистрите, гл. ас. д-р Фани Колева, гл. ас. д-р Николай Крушков, много гости.

Доц. Мария Маркова открива церемонията

Вие завършвате престижната специалност „Интелектуална собственост” в най-големия икономически университет в България и региона, каза доц. Мария Маркова при откриването на церемонията. С чувство на гордост тя изтъкна, че общият успех на магистрите е „отличен 5, 64”, а на бакалаврите - „много добър 4,54”. Като дипломирани бакалаври и магистри вие вече имате придобити знания и умения за икономическата природа на интелектуалната собственост, мястото на творческите индустрии в съвременната макроикономическа среда и значимостта на интелектуалната собственост за успешен бизнес в условията на дигитална икономика и интелектуален растеж. Бъдете успешни професионалисти и носете с чест името на нашия университет, пожела тя на абсолвентите.

Абсолвенти и гости в зала "Тържествена"

Катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” е академичен и изследователски център в международното пространство, с утвърдено име в Източна Европа и по света, с добри професионални контакти със Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство и редица български институции, работещи в областта на бизнеса и интелектуалната собственост, посочи още доц. Маркова.

Доц. Маркова връчва дипломата на абсолвент

Скъпи мои приятели, иска ми се да събера един огромен букет от най-красивите думи и най-хубавите пожелания за вас, защото го заслужавате и ви обичам, сподели проф. Виолета Цакова. Вярвайте в себе си и в успеха, който можете да постигнете, но не разчитайте само на вярата. Трябва да работите, за да успеете, посъветва тя абсолвентите.

Проф. Цакова с един от дипломираните студенти

Випусковият ръководител на магистрите доц. Владя Борисова благодари на абсолвентите и родителите им за доверието в екипа на катедрата. Нашата магистърска програма вече не е само национална, но и международна – някои от изпитите директно се полагат в Академията на Световната организация за интелектуална собственост. Вие получавате сертификати оттам, което е част от вашата диплома, а това е огромно международно признание за всяка институция, посочи тя.

Доц. Владя Борисова поздравява абсолвентите и родителите им

 „Задачата на университета е не да ни налива знания, а да ни научи как сами да ги намираме и използваме”, каза абсолвентката Магдалена Стоянова и благодари на преподавателите, които са ги научили на това (на снимката долу).

Връчването на дипломите започна с отличниците, а наградите бяха грамота „магистър отличник”, подписана от ректора на УНСС, и подбрани книги от катедрата.

"В този момент не се разделяме, а очакваме професионалното ни общуване да продължи: в магистърска или докторска степен на обучение, или в друга форма на продължаващо обучение, в решаването на реални бизнес казуси от практиката в областта на интелектуалната собственост“, уточни доц. Маркова.

Отличният випуск

Галерия снимки от Дипломи за отличния випуск на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собст ...