Годишна студентска научна сесия

четвъртък, 27 ноември 2014 16:11

В третия ден на Младежкия икономически форум 2014 се проведе и традиционната Годишна студентска научна сесия. На форума, организиран от Студентския съвет на тема „Развитие на бизнеса в България“, присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на университета, Георги Чернев, председател на Софийската търговско-промишлена палата, докторанти и студенти.

Много от участниците във форума са млади хора с опит, изявявали се вече в научната и изследователската дейност, посочи проф. Валентин Гоев, който поздрави присъстващите в зала "Научни съвети" от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Проф. Гоев подчерта, че политиката на ректорското ръководство е да стимулира бакалаврите и магистрите да участват в научни събития, а от следващия семестър 5 на сто от отпусканите стипендии ще са за студенти с постижения в научната област и спорта.

Проф. Валентин Гоев (вдясно) открива форума. Вляво от него са Алекс Петков и Георги Чернев

Тримата най-изявили се на Годишната научна сесия по преценка на журито, ще получат такива стипендии, конкретизира проф. Гоев.

Предложение за публична лекция и следващи срещи, направи Георги Чернев, който благодари на организаторите за  възможността да участва във форума.

В зала "Научни съвети"

Това събитие е вече установена традиция, важна част от календара на студентите, каза и Алекс Петков, секретар на Студентския съвет. Той благодари на ръководството на университета за подкрепата и открои факта, че сесията има все по-сериозни качествени измерения. Той посочи, че тези форуми дават възможност на студентите да покажат какво могат, да се изявят в научната академична дейност.

Участници във форума

Представените в научния студентски форум доклади бяха 20 в четири научни направления:  „Финанси“, „Икономика“, „Журналистика“ и „Политически науки“.

 

Галерия снимки от Годишна студентска научна сесия ...