Национална научна конференция „Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света“

Двудневна национална научна конференция на тема: „Преструктуриране на политическото и идеологическото пространство в България, Европа и света“ започна работа в университета. Конференцията е организирана от катедра „Политология“ и катедра „Икономическа социология“, Академичния форум за обществена наука (АФОН 2010), с участието на студентските организации Егополитико, Клуба на социолога и студентския блог „Новата журналистика“.

Целта е да поговорим за България в по-широкия европейски контекст и в още по-широкия световен контекст, откри форума проф. д.с.н. Михаил Мирчев от катедра „Политология“. Форумът е посветен и на 25-годишния преход на страната ни, защото гледайки напред, няма как да не се върнем към годините, в които бе осъществена цялата трансформация на обществото ни, посочи той.  

Отляво надясно: проф. Михаил Мирчев, проф. Георги Янков, проф. Теменуга Ракаджийска

Три от безспорните предимства на конференцията посочи проф. д-р Георги Янков, ръководител на катедра „Политология“. Той открои актуалността на проблематиката, интердисциплинарния й характер и активното участие на студенти и докторанти във  форума.

В първия пленарен доклад проф. д.с.н. Михаил Мирчев се спря на преструктурирането на политическото пространство и властовата география в перспективите на България, Европа и света.  Той коментира критичната 2014 г. във вътрешен и международен план, съвременните структури и геополитическите полюси, смисловите кодове и „двете Европи“.

В голямата конферентна зала

Пленарен доклад на тема „Идеологическата лексика и съвременната стратификация като политико-икономически проект“ изнесе проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска от катедра "Икономическа социология". Върху политическите трансформации и комуникационните деструкции се спря проф. Николай Палашев от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ).

Двудневната конференция е структурирана в осем сесии, докладчици са учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, БАН, ЮЗУ, УНИБИТ, ВТУ, Стопанската академия – Свищов и др. Докладите са към 50, организирани в тематичните секции „Преструктуриране на институциите“, „Властта и социалната промяна“, „Ценностите в българското политическо пространство“, „Геополитически перспективи“, „Културни трансформации и перспективи“ и др.

Участници в конференцията

 

 

Галерия снимки от Национална научна конференция „Преструктуриране на политическото и идеологическо ...