Студентска кръгла маса „От какви знания за политиката се нуждаят студентите от икономическите специалности“

сряда, 26 ноември 2014 16:20

Студентска кръгла маса на тема: „От какви знания за политиката се нуждаят студентите от икономическите специалности в УНСС?“ се проведе в голямата конферентна зала. Участници във форума бяха преподавателите от катедра "Политология" доц. д-р Ивка Цакова, гл.ас. Николай Кръстев, ас. Ивайла Стоева, докторантите И. Димова и Т. Славев, както и второкурсници от икономическите поднаправления и специалности в УНСС, избрали да изучават дисциплината „Политология“.

Участниците в кръглата маса

Ръководителят на проекта доц. д-р Ивка Цакова от катедра „Политология“ откри кръглата маса и приветства присъстващите от името на проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Тя посочи, че докладите и политическите есета от форума ще бъдат публикувани в сборник, а най-добрите от тях ще намерят място в университетските издания. Някои от студентските постижения могат да се окажат и бонус за получаване на европейски стипендии, каза доц. Цакова и призова участниците да излагат смело и без цензура становищата си, да дискутират аргументирано и с точни оценки актуалните теми.

Доц. Ивка Цакова открива кръглата маса

В рамковото си изложение в първия панел на форума „Зависимости между политическата и икономическата власт в България“ доц. Цакова се спря на видовете власт и политическите, икономическите и социалните й измерения, открои зависимостите между политическата демокрация и пазарния капитализъм, проследи 25-годишния преход в България през различните му етапи. Тя насочи дискусията към аспектите на кризата на либералната демокрация и паралела между демокрация и плутокрация.

Вторият панел на кръглата маса открои „Какво се случва на политическия и медиен пазар в България“, а третият бе организиран по темата „Политически и икономически измерения на лявото и дясното в България“.

Студентите

Във форума участваха студенти с над 20 доклада и политически есета, фокусирани върху най-актуални и злободневни теми – „железния закон на олигархията в България“, казуса с КТБ, симбиозата бизнес и политика, „демократичната цензура“ в българските медии, значението на интернет за гражданските протести у нас, патриотичната маска на българския националпопулизъм и др.  

 

Галерия снимки от Студентска кръгла маса „От какви знания за политиката се нуждаят студентите от и ...