Юбилейна научна конференция „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа“

петък, 21 ноември 2014 15:29

Юбилейна научна конференция „Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа“ се проведе в университета по повод 100-годишнината от рождението на проф. Веселин Христофоров. Конференцията, под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, бе организирана от Юридическия факултет на университета и Алумни клуба на завършилите ЮФ на УНСС.

На форума в голямата конферентна зала присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, деканът на Юридическия факултет проф. Христина Балабанова, съдия Красимир Влахов, зам.-председател на Върховния касационен съд и председател на Гражданската колегия, съдия Методи Лалов, председател на Софийския районен съд, Росица Драганова, зам.-председател на Административен съд София-град, Петя Тянкова, секретар по правните въпроси на президента, съдия Николай Гунчев от Върховния административен съд, член на ИБ на Съюза на юристите, и други представители на правни и академични институции у нас. В работата на конференцията участваха учени от юридически и стопански факултети на УНСС, РУ, ИУ – Варна, НБУ, ЮЗУ, ТУ, ВБУ – Ботевград, НВУ – Велико Търново, БСУ, БАН и др.

Ректорът на университета приветства участниците в конференцията. Вляво от него: доц. д-р Мирослав Димитров, зам.-декан по научноизследователската дейност на ЮФ, вдясно: съдия Красимир Влахов 

Отбелязването на годишнини на наши видни преподаватели и учени е не само традиция, но и съкровена част от историята ни, израз на нашето себеуважение и академична свобода, посочи в обръщението си към участниците в юбилейната конференция ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Той припомни светли страници и паметни слова от историята на УНСС, обучението на студентите в трите отдела – Дипломатическо-консулски, Административно-финансов и Търговско-стопански с изучаваните 9 юридически дисциплини в далечната 1922 г., основаването на катедра „Правни науки“ през 1954 г. от професорите Михаил Геновски, Димитър Димитров и Веселин Христофоров. „Проф. Христофоров, чиято 100-годишнина отбелязваме днес, е представител на забележителната плеяда преподаватели и учени, с които винаги ще се гордеем. Той ми напомня за проф. Стефан Бобчев – същата неизтощима духовна енергия, възрожденска страст, обич към Отечеството и университета, търсещ дух, широкоскроена личност, с изключителна правна ерудиция, полиглот, авторитетен и уважаван преподавател, обучил хиляди студенти икономисти и специализанти, изтъкна проф. Статев. Ректорът посочи, че проф. Христофоров е един от малцината български изследователи, които работят в областта на четири клона на правната наука: административно право, гражданско право, търговско право и финансово право, и който издава за първи път в България учебника „Гражданско и търговско право на капиталистическите държави“.

В конферентната зала

Проф. Христофоров се „качва постепенно до шеметните висини на науката“ и изповядва непреходните академични ценности, каза проф. Статев. Ректорът изрази убеденост, че днес известният юрист има своите достойни следовници в лицето на преподавателите от Юридическия факултет, на членовете на Алумни клуба, на нашите прекрасни студенти от отбора по право, които оставиха зад гърба си своите колеги от Харвард и ни накараха да се почувстваме горди.

Проф. Статев изрази задоволство от амбициозната програма на конференцията и внушителния брой участващи докторанти, на които припомни думите на проф. Стефан Бобчев: „На родолюбивата и ученолюбива българска младеж предстои сериозна исполинска работа. Само те са в състояние да издигнат България. Тя, хубава България, има право на това“. Като ректор на Университета за национално и световно стопанство аз също вярвам, че ще издигнете България, каза проф. Статев и пожела успех на организаторите, участниците и гостите на  научения форум. Убеден съм, че вашите доклади ще бъдат значим принос в изследванията на проблемите на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа, каза той.

В конференцията участваха много докторанти и студенти

„Мечът на правосъдието се изостря върху камъка на теорията“, цитира сентенцията на Йеринг съдия Красимир Влахов. Той посочи, че успешното функциониране на държавните институции е немислимо без единодействието на теорията и практиката. През последните години работим активно с Юридическия факултет на УНСС, по тълкувателните дела черпехме и от добре мотивираните становища на факултета, често провокативни и дори предопределящи крайните ни решения, заяви зам.-председателят на Върховния касационен съд.

Убеден съм, че анализите, предложенията и изводите от конференцията ще послужат и на съдебната система за решаване на конкретни казуси, каза съдия Методи Лалов, председател на Софийския районен съд, възпитаник на Юридическия факултет на УНСС.

От името на Съюза на юристите в България приветства участниците съдия Николай Гунчев. Надявам се, че работата на конференцията ще е ползотворна, трябва да върнем доверието на обществото в правораздавателната система, каза още той.

Участници в конференцията

Съдия Росица Драганова, зам.-председател на Административния съд София-град, даде висока оценка на юридическите кадри на университета, като посочи, че те са най-добрите не само като теоретична, но и като практическа подготовка.

Секретарят на президента по правните въпроси Петя Тянкова (на снимката долу) подчерта, че темата на конференцията е изключително актуална и е в центъра на обществения дебат.

Поздравителни адреси до организаторите и участниците във форума изпратиха Академията на МВР, правната катедра на Икономическия университет – Варна и др.

За проф. д-р Веселин Христофоров като бележит представител на българската правна наука през XX век говори проф. д-р Христина Балабанова, декан на Юридическия факултет. Спомени за известния юрист сподели проф. д-р Иван Владимиров.

Проф. Христина Балабанова

Работата на конференцията бе организирана в три дискусионни панела: „Несъвършенства на законодателството и правоприлагането в сферата на частноправните отношения“, „Регулиране и контрол на стопанската дейност в Република България и Европа“ и „Наказателноправна защита на стопанските отношения“. Броят на представените резюмета по докладите бе над 100.

 

Галерия снимки от Юбилейна научна конференция „Проблеми на законодателството и правоприлагането, с ...