Студентски дискусионен форум "Развитие на регионите в Република България - приоритети за новия програмен период 2014-2020"

сряда, 12 ноември 2014 16:34

Студентски дискусионен форум на тема: „Развитие на регионите в Република България – приоритети за новия програмен период 2014-2020 г.“ събра студенти, преподаватели и водещи представители от практиката в голямата конферентна зала на университета. Форумът бе организиран от катедра „Регионално развитие“ с участието на Националното сдружение на общините в Република България и Министерството на регионалното развитие. На събитието присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф.  д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България, Димчо Димов и Васил Христов, главни експерти в Министерството на регионалното развитие и др.

Приветствам идеята тази първа по рода си проява на катедрата да бъде посветена на тема, която е пряко свързана с обучението на студентите, с тяхната специалност и бъдеща професия, и която е изключително актуална за България и за Европейския съюз, посочи при откриването на форума ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Той поздрави катедрата-организатор на дискусионния форум – най-младата от 33-те катедри на УНСС, и нейния ръководител проф. д-р Соня Докова. Ректорът изрази своята убеденост, че дискусията ще бъде интересна, смислена и резултатна, ще има сериозни мнения, позиции и становища в защита на една или друга теза по разискваната проблематика.

Проф. Статев приветства организаторите и участниците във форума. Вляво от него: доц. Гинка Чавдарова,  вдясно: проф. Соня Докова, проф. Валентин Гоев, Николай Бакърджиев, помощник-ректор на университета

Проф. Статев посочи също, че от изключително важно значение за успеха и ефективността на форума е участието на представители на Националното сдружение на общините в Република България и на Министерството на регионалното развитие. Така студентите ще имат чудесната възможност да чуят тяхната професионална позиция по ключови проблеми на развитието на регионите в България и да се запознаят с техните виждания, изтъкна ректорът. Той призова младите хора активно да участват във форума, да излагат свободно и аргументирано своите позиции. Проф. Статев им припомни думите на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев към тогавашните възпитаници на университета: „Подготвяйте се всестранно, за да направите на България онези услуги, които тя има право да очаква от златната си академична младеж“.

Младите участници във форума

Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините, поздрави младите участници във форума за интереса към дискутираната тема. Тя представи пред тях организацията, която оглавява, и посочи, че общините са най-активния, мотивиран и отговорен бенефициент по европейските програми. Чавдарова коментира депозираните проекти и сключените договори, инвестициите, вложени в изграждане на ВиК, градската среда, образованието, пътищата и други сектори. Тя конкретизира и разпределението на инвестициите по региони и в седемте най-големи града на страната, спря се на откритите въпроси за вложените ресурси, задълбочаването на различията в регионите, „дефектите при старта“ и в процеса на управление и др.

По време на презентацията на доц. Чавдарова

Изпълнителният директор на Националното сдружение на общините формулира важните уроци и очакванията от досегашната и бъдещата дейност и планирането на повече ресурси за енергийната ефективност, ж.п. транспорта, пречиствателните станции и ВиК, мерките за заетост и т. н. Доц. Чавдарова изтъкна, че не бива да се гледа на европейския ресурс самоцелно, защото той е допълващ, говори за аргументираното отстояване на националните ни приоритети при преговорите за новите оперативни програми, необходимостта от национална подкрепа за дейности, които не са обект на финансиране от фондовете и др. „Пари за добри идеи ще се намерят. Въпросът е дали имаме полезни и добри идеи и капацитет да ги реализираме“, изтъкна доц. Чавдарова.

Димчо Димов (вдясно) и Васил Христов

Презентация пред участниците във форума направи и Димчо Димов, главен експерт в Министерството на регионалното развитие.

Студентите представиха 20 свои разработки, в които анализираха най-актуални проблеми по темата.

В голямата конферентна зала

Галерия снимки от Студентски дискусионен форум "Развитие на регионите в Република България - приор ...