Преподавател от финландски бизнес университет изнесе лекции пред наши студенти

сряда, 12 ноември 2014 11:23

Д-р Петър Зашев, преподавател във Висшето икономическо училище „Ханкен“ (Hanken School of Economics), Хелзинки, Финландия, и хоноруван доцент в Санктпетербургския държавен университет, посети УНСС в рамките на преподавателската мобилност по програма „Еразъм +“. Целта на посещението бе обмен на добри преподавателски практики и проучване на възможностите за по-нататъшно сътрудничество между финландския университет и нашия университет.

Д-р Зашев по време на лекция пред студентите

Съдействие за сключването на Еразъм договора за мобилност между двете висши училища оказа гл.ас. д-р Паскал Желев, който през април изнесе лекции по европейска интеграция в „Ханкен“. Финландският университет е с висока международна акредитация (от Equis и AMBA), с най-много чуждестранни студенти в икономически специалности в страната и традиции, датиращи от 1909 г.

Осем учебни часа д-р Зашев води лекции пред студенти в магистърската програма на английски език на катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ по „Международен бизнес“. Представени бяха теми, свързани с лидерството и мениджмънта в глобалната среда, международните бизнес стратегии и тактики и управлението на мултикултурни екипи.

В лекционната зала

В оживена дискусия бяха коментирани факторите за успех в глобалния свят. Студентите оцениха високо приложените интерактивни методи на обучение от преподавателя и възможността да почерпят опит от конкретни казуси и примери от 15-годишната му практика в международния бизнес като предприемач и консултант, фокусирана върху нововъзникващите пазари от региона на Източна Европа и Кавказ.

Галерия снимки от Преподавател от финландски бизнес университет изнесе лекции пред наши студенти  ...