Лекция на ICAEW и бизнес игра със студенти

вторник, 11 ноември 2014 16:47

Лекция-презентазия на Института на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) и бизнес игра със студенти бяха организирани от Финансово-счетоводния факултет и ICAEW. Събитието бе осъществено от екипа по университетски проект № НИД НИ 1–1/2013 г. на тема: „Адаптиране на учебни програми към изискванията на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)“.

Проф. Веселка Павлова приветства участниците в събитието. Вляво от нея: представителите на ICAEW Шон Робъртсън и Джъстин Уест, вдясно: проф. д-р Снежана Башева и доц. д-р Силвия Трифонова

От името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев приветствие към участниците поднесе проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя изтъкна значимостта на инициативата като реално изпълнение на рамковия договор университета и ICAEW. Предизвикателство за студентите е да участват в нов формат стимулационни игри, да решават реални казуси, което ще е полезно за бъдещата им практическа дейност, посочи проф. Павлова. Вземете опит от английските преподаватели и търсете мястото, където той ще бъде приложен най-добре, обърна се тя към студентите в залата.

ICAEW е най-голямата професионална организация на счетоводителите в Европа. Основан е през 1880 г., има над 140 хил. членове и стремежът му е да бъде признат за водеща световна организация в областта на счетоводството и финансите, изтъкна проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет. Тя посочи, че по проект № НИД НИ 1–1/2013 г "Адаптиране на учебни програми към изискванията на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)" с ръководител доц. д-р Румяна  Пожаревска се работи от две години. Проектът цели сближаването на научната програма на факултета с темите, които покриват изискванията за признаване на квалификационната степен на ICAEW в 12-те модула, 6 от които вече са „покрити“.

Шон Робъртсън и Джъстин Уест (вляво)

В презентацията си представителите на ICAEW Шон Робъртсън и Джъстин Уест очертаха основната дейност на професионална организация на счетоводителите в Европа.

Студенти от 4 курс и магистри на Финансово-счетоводния факултет, групирани в отбори по 5-6 души, се включиха в бизнес играта. Под формата на финансов казус участниците с добри познания по счетоводство и финанси имаха възможност да приложат наученото в действие.

Отборите в действие

Решаване на сложен казус

Галерия снимки от Лекция на ICAEW и бизнес игра със студенти  ...