Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“

петък, 07 ноември 2014 13:28

Национална научна конференция със студенти и докторанти: „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ се проведе в университета. Форумът бе организиран от катедра „Статистика и иконометрия“ и в него участваха 12 докторанти, 7 преподаватели, 5 магистри и 2 бакалаври от УНСС, СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, Икономическия университет – Варна, ПУ „Паисий Хилендарски“, Медицинския университет – София. На откриването на конференцията присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската работа, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“, проф. д.м.н. Николай Божинов, ръководител на катедра „Математика“, д-р Богдан Богданов, зам.-председател на Националния статистически институт (НСИ).

Откриването на форума в голямата конферентна зала

Поздравителен адрес на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев до участниците в конференцията прочете проф. д-р Веселка Павлова. В приветствието бе изтъкнато, че авторитетният форум „Актуални проблеми на науката, образованието и реализацията в областта на приложната статистика и информатика“ е поредното доказателство, че УНСС е в авангарда на научната мисъл и прави това смело и отговорно. Ректорът посочва също, че политиката на приемственост е тази, която ще даде значими резултати, защото е своеобразен духовен мост към настоящето и бъдещето.

Отляво надясно: проф. Николай Божинов, проф. Валентин Гоев, проф. Камелия Стефанова, доц. Екатерина Тошева, научен секретар на катедра "Статистика и иконометрия", проф. Веселка Павлова, проф. Валентин Кисимов, д-р Богдан Богданов

Конференцията дава възможност младите хора да изложат и защитят своите идеи, подчерта проф. Павлова, която напомни, че факултет „Приложна информатика и статистика“ има богата история и винаги е бил отворен към израстването на своите възпитаници.

Като значимо събитие определи конференцията и проф. Камелия Стефанова.

Проф. Веселка Павлова приветства участниците във форума

Много нови истински неща в света идват от младите хора, изтъкна проф. д.ик.н. Валентин Кисимов. Затова бъдете начело, а ние ще ви помагаме, обърна се той към докторантите и студентите в голямата конферентна зала.

Възможностите на големите световни университети като Станфорд, Кембридж, Харвард са други, но нали нашите юристи успяха да ги победят и да бъдат първи в света, категоричен бе проф. д-р Валентин Гоев. А това означава, че УНСС може да бъде „най-висока летва“. Трябва да имаме самочувствие, българските млади математици и информатици показват в световен мащаб, че са сред най-добрите.

В НСИ създадохме научно-експертен съвет и целите му са да възстановим академичния дух, да проведем в широки мащаби научна дейност и да я съюзим с практиката, посочи д-р Богдан Богданов, който е и възпитаник на катедра „Статистика и иконометрия“. Той благодари на университета за „подадената ръка заедно да извървим този път“. Трябва да заздравим връзките, защото предизвикателствата пред статистиците са големи и десетки теми чакат своите изследователи, допълни д-р Богданов.

Млади участници в конференцията

Прочетен бе и поздравителен адрес до участниците в конференцията от катедра „Приложна математика“ на Икономическия университет – Варна.

В работата на конференцията бяха включени 25 доклада. 

На кръгла маса, при широко участие на ръководството на НСИ начело с неговия председател Сергей Цветарски, възпитаник на катедра „Статистика“, както и на изтъкнати специалисти от маркетингови и социологически агенции, потребители на бакалаври и магистри на катедрата, бяха обсъдени много актуални въпроси.    

Представените на конференцията доклади ще бъдат рецензирани от програмен комитет и допуснатите ще бъдат публикувани в сборник.

 

Галерия снимки от Национална научна конференция със студенти и докторанти „Актуални проблеми на на ...