Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт"

петък, 31 октомври 2014 10:35

Юбилейна среща събра в университета магистрите от първия випуск на специалност „Здравен мениджмънт“ десет години след дипломирането им. Тържественото честване бе организирано от Центъра за  дистанционно обучение и катедра „Публична администрация“, съвместно с Института за следдипломна квалификация при УНСС.

Срещата бе открита от доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, който поздрави участниците и представи гостите.  

Доц. Вълков открива срещата. Вдясно от него: проф. Веселка Павлова, зам-ректор на университета, доц. Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация, проф. Евгения Делчева, катедра "Публична администрация", проф. Маргарита Александрова, директор на Центъра за дистанционно обучение

Приветствие от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев направи проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение. Тя утвърди инициативата за създаване на Алумни клуб по здравен мениджмънт и възможността за организиране на такава важна среща на „първия и най-добрия випуск“ на магистърската програма. Алумни организацията ще съживи и задълбочи контактите между университета и възпитаниците и ще е от взаимна полза, посочи проф. Павлова. Тя изрази увереността си, че на срещата ще се бъде обменен опит и полезна информация за бъдещата образователна и практическа дейност.

Проф. Павлова приветства участниците в срещата

Проф. Павлова направи хронологичен преглед от идеята за магистърската програма преди десетилетие до развитието сега и перспективата за докторски дисертации, специални курсове по актуални проблеми в здравната област, анализиране на добри практики и др.

В зала "Тържествена"

Не са толкова много магистратурите, които отбелязват след 10 години завършването на своя випуск и членовете му се събират отново, отбеляза доц. д-р Иван Стойчев, директор на Института за следдипломна квалификация. Той изтъкна, че в магистратурата преподават много добри специалисти и тя е една от най-търсените в университета. Магистърската програма „Здравен мениджмънт“ към ИСК към УНСС е насочена към обучение на лица, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по икономически и неикономически специалности,  включително и медицински. Тя предоставя знания и системна подготовка по правно-организационни, медико-икономически и здравно-политически проблеми на управлението на здравеопазването и лечебните заведения в динамично развиваща се среда. Предназначена е за практикуващи мениджъри и здравни кадри, за икономисти и неикономисти в областта на социалната сфера и здравното осигуряване.

Доц. Иван Стойчев

Към първите учебни планове и нетрадиционните дисциплини се върна в приветствието си проф. д-р Евгения Делчева от катедра „Публична администрация“, ръководител на магистратурата. Тя се спря на настъпилите промени и бъдещото развитие на магистърската програма.

Проф. Делчева и проф. Александрова

Присъстващите на срещата изказаха мнения и предложения за магистърската специалност и създаването на Алумни клуба по здравен мениджмънт.

За десет години в университета са обучени близо 400 магистри по „Здравен мениджмънт“. Сред тях са много директори и управители на болници, началници на клиники и отделения във водещи лечебни заведения, управители на медицински центрове и др. 

Галерия снимки от Юбилейна среща на първия випуск магистри "Здравен мениджмънт" ...