Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”

четвъртък, 23 октомври 2014 15:07

Водещи учени и специалисти участваха в научно-практическата конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”. Форумът бе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова и бе организиран от катедра „Икономика на транспорта“ и Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. В конференцията участваха и ръководителите на НК „Железопътна инфраструктура“, холдинг „БДЖ“, Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика, изпълнителната агенция „Морска администрация“, БИОМЕТ и др.

Откриването на форума в голямата конферентна зала

Научно-практическата конференция е своеобразно българско продължение на Срещата на високо равнище на Международния транспортен форум (ITF) в рамките на ОИСР, който се състоя през май в Лайпциг, изтъкна в приветственото си слово ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев. Той акцентира върху необходимостта хората на науката и практиката заедно да формират водещи решения в най-важните направления на транспортния сектор. Ректорът подчерта, че Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и лично министър Ангелкова, която е възпитаник на УНСС, са традиционно отворени към академичната наука. Работещо и ефективно е и сътрудничеството между УНСС и Висшето училище по транспорт „Тодор Каблешков“.

Конференцията ще обсъжда мащабни и широкоспектърни проблеми от ключово значение, посочи още ректорът. В днешния динамичен свят информационните и комуникационните системи непрекъснато се усъвършенстват и поставят транспорта и неговите системи пред нови предизвикателства, конкретизира проф. Статев. Той изрази убедеността си, че работата на форума ще е ползотворна, защото е доказана компетентността и желанието за съвместна дейност както на представителите на академичната науката, така и на практиката.

Проф. Статев приветства участниците в конференцията. Вляво от него: министър Николина Ангелкова и проф. Христо Първанов, вдясно: проф. Петър Колев

Само с обединени усилия можем да решим важните въпроси и да бъдем конкурентоспособни, подчерта министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова. Тя представи някои от основните направления, в които работи министерството, като последователно се спря на проблемите, задачите, мерките за безопасност, приоритетите в железопътния, автомобилния, водния и въздушния транспорт. Ангелкова изтъкна, че продължават реформите в автомобилния сектор и българските железници, спря се на превенцията на корупционните практики и борбата със сивия сектор, мерките по модернизирането на пристанищната инфраструктура, необходимостта от поддържането на високи стандарти в безопасността, подобряването на обслужването на пътници и товари и др. Министър Ангелкова представи резултатите от оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г., както и оперативната програма 2014-2020 г., новите проекти и приоритети в сектора. Министърът изтъкна, че целият бюджет на ОП „Транспорт“ за тази година е договорен и са разплатени 2,5 милиарда лева, което се равнява на 63% от бюджета.

Ректорът и министърът дават началото на конференцията

Темата на конференцията е иновативна и актуална, а за младите колеги - провокативна и предизвикателна, изтъкна проф. д.т.н. инж. мат. Петър Колев, ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“. Той изрази увереност, че форумът ще се превърне в традиционен и ще събира учени и идеи, които ще разкриват нови възможности за развитие в транспорта. Проф. Колев връчи почетен плакет на доц. д-р Виолета Бакалова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта“, в знак на добро взаимодействие между катедрата и ВТУ.

Участници във форума

Нашият университет и Висшето транспортно училище са двете национални академични институции, които обучават кадрите на транспортната дейност, каза проф. д.ик.н. Христо Първанов, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Реалният бизнес изисква взаимодействието на всички структури – образователни, управленски и др., категоричен бе той.

В голямата конферентна зала

Работата на конференцията бе структурирана в три пленарни заседания с тематични направления: „Логистика и транспорт“, „Транспортна инфраструктура“, „Устойчиво развитие на транспорта“, „Интелигентни транспортни системи“, „Транспортна политика и управление на транспорта“, „Транспортно предприемачество“, „Транспорт и туризъм“, „Транспорт и енергетика“.

Заседанията се проведоха в голямата и малката конферентна зала на университета.

Галерия снимки от Научно-практическа конференция „Транспортът в променящия се свят – предизвикател ...