Ректорът се срещна с представители на Висшето училище по икономика

сряда, 22 октомври 2014 13:51

Ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев се срещна с представители на Националния изследователски университет „Висше училище по икономика“, Русия. На срещата присъстваха проф. д.ик.н. Владимир Автономов, член-кореспондент на Руската академия на науките, ръководител на Катедра по икономическа методология и история в руския университет, д.ик.н. Татяна Четвернина, директор на Института за управление на социалните процеси и директор за развитие на международното сътрудничеството, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС по научноизследователската дейност, ст. преп. д-р Антония Пенчева, научен секретар на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“.

Участниците в двустранната среща

Обсъдено бе предстоящото сключване на рамков договор за сътрудничество между българския и руския университет и сходството в профила и приоритетите на двете висши училища. Договорът ще предвиди обмен на студенти, които ще могат да учат  при преференциални условия един или два семестъра във Висшето училище по икономика и да получат кредити, които ще им се признаят в УНСС. Предвиждат се възможности и за по-краткотрайни (едноседмични) обучения в рамките на т.нар. Зимно училище. Възможности за включване на бюджетна основа в магистърски и постмагистърски програми ще имат и завършващите магистратура в УНСС.

На срещата бе изтъкната и значимостта на нова магистратура в областта на туризма – „Икономика на впечатленията“, която се предлага във филиала на руския университет в Санкт Петербург.

Ректорът проф. Статев (вляво) подари на проф. Автономов кристален куб с гравирана в него реплика на паметника на проф. Стефан Бобчев - основател и първи ректор на УНСС 

Пред преподавателите и докторантите от двете висши училища се откриват и възможности за сътрудничество и обмен в областта на научноизследователската и преподавателската дейност. Отправена бе и покана за участие на наши преподаватели в Шестнадесетата априлска международна научна конференция по проблемите за развитието на икономиката и обществото, както и за публикации в научните издания на Висшето училище по икономика.

Договорът между българския и руския университет бе подписан на 23 октомври.

След срещата проф. Владимир Автономов изнесе публична лекция пред преподаватели и студенти от УНСС. Темата на лекцията му бе „Световната криза и икономическата теория“.

Проф. Гоев, зам. -ректор на УНСС, представя проф. Владимир Автономов (вдясно)

Лекторът коментира взаимодействието между икономическата теория и световната икономическа криза, връзката между абстрактните икономически теории и политиката, ролята и мястото на икономическата история и теория за моделиране и прогнозиране на икономическите процеси. Проф. Автономов направи научно предположение, че след края на икономическата криза икономическата наука ще има „интересно бъдеще“ – разнообразие от икономически теории и модели, които ще я изведат на ползотворен път на развитие.

В зала „Тържествена

 

 

 

Галерия снимки от Ректорът се срещна с представители на Висшето училище по икономика ...