Проучване на УНСС и Ericsson-България „Могат ли технологиите да подобрят живота в България“

Обявени бяха резултатите от проучването на УНСС „Могат ли технологиите да подобрят живота в България“, осъществено с подкрепата на Ericsson-България. Изследването, проведено през април-май, имаше за цел да определи нагласите на младите хора в България по отношение на развитието на информационните и комуникационните технологии - т.нар. свързано общество, и дали технологиите, използвани рационално, могат да подобрят икономиката и обществения живот в страната. Красноречивият резултат е, че 97% от запитаните вярват, че информационните и комуникационните технологии могат да подобрят стандарта на живот у нас.

Представители на екипа от УНСС и Ericsson

В проучването са взели участие 532 души със средна възраст под 35 години. Целевата група е от млади хора, тъй като те използват всекидневно модерните технологии и най-лесно възприемат новостите. Запитаните определят образованието, здравните грижи, комуникацията с държавните институции, елиминирането на бюрокрацията и насърчаването на бизнеса като основни области, в които информационните и комуникационните технологии ще стимулират положително развитие.

Доц. Миланка Славова представя резултатите от проучването

Младите хора в България са силно социално ангажирани и имат активна гражданска позиция за всички основни сфери на обществения живот. Те вярват, че технологиите могат да подобрят стандарта на живот в България, да стимулират българската икономика, здравеопазване и образование, и да елиминират бюрокрацията, посочи доц. д-р Миланка Славова от катедра  „МИО и бизнес“, ръководител на екипа, провел анкетата. Това е първото такова проучване, фокусирано изцяло в България и българския пазар, подчерта тя. Доц. Славова благодари на Ericsson за подкрепата на проекта и изрази удовлетвореност, че именно компанията-визионер в идеята за свързано общество са партньор в проучването на УНСС.

„Младите са основна движеща сила на „свързаното общество“ в България. Те познават добре мобилните устройства и интернет, използват ги много активно в ежедневието си и биха искали да имат възможност да извършват повече дейности през тях – пазаруване, плащания, комуникация с обществените органи. Те вярват, че благодарение на информационните и комуникационните технологии могат да получат по-добро образование, здравеопазване и обществени услуги – като обществен транспорт, информация за трафика и др. Младите са убедени, че това ще доведе до много иновации в България и подобрена конкурентоспособност на страната“, изтъкна Милан Госпич, изпълнителен директор на Ericsson-България.

35% от младите хора в България прекарват повече от 2 часа на ден онлайн, а 31% – по над 6 часа, сочи още проучването на УНСС. Според данните, 95% от анкетираните познават добре и използват технологични устройства всеки ден. 

 

Галерия снимки от Проучване на УНСС и Ericsson-България „Могат ли технологиите да подобрят живота  ...