Международна конференция "Управление на недвижимата собственост"

петък, 17 октомври 2014 13:33

Международна конференция на тема: „Управление на недвижимата собственост“ се проведе в университета. Форумът бе организиран от катедра „Недвижима собственост“ и в него участваха представители на академичните среди и практиката. В голямата конферентна зала се събраха учени от УНСС, Икономическия университет – Варна, СА „Димитър Ценов“ – Свищов, Тракийския университет – Стара Загора, Международното бизнес училище – Ботевград, както и водещи специалисти от Националното сдружение „Недвижими имоти“, Българската фасилити мениджмънт асоциация,  FIABCI- България, агенцията за недвижими имоти „Явлена“, агенция IBrokers и други представители на бранша.  

Проф. д-р Йорданка Йовкова, проф. д-р Валентин Гоев, доц. д-р Георги Забунов, председател на Организационния комитет на конференцията (отдясно наляво)

От името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев пожелания към участниците във форума отправи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Той открои спецификата на конференцията и изтъкна значението на тясното сътрудничество между науката и практиката. Само при такава колаборация няма да има взаимни обвинения, а ще се търси общ път, включително и в учебните програми, посочи проф. Гоев. Зам.-ректорът пожела на катедра „Недвижима собственост“ и занапред да върви по този път и да бъде пионер в осъществяването на тясното сътрудничество с практиката. 

Участниците във форума

Ръководителят на катедрата проф. д-р Йорданка Йовкова подчерта, че работата в сегашните условия изисква съвременни подходи и новаторство, включително и при провеждането на научни форуми. Тя потърси работещата формула в единството на иновацията и традицията, базирана на добрия опит. Необходими са изследвания във всички аспекти на сектора, конкретизира проф. Йовкова и изрази увереност, че конференцията ще се превърне в традиционна.

Иван Велков от Националното сдружение „Недвижими имоти“ подчерта, че в сегашната сложна ситуация на пазара е особено важно проблемите да се анализират на научна основа.

УНСС подготвя бъдещите кадри в бранша, специалността е необходима за нуждите на пазара, категорична бе инж. Ирена  Перфанова, председател на УС на Национално сдружение „Недвижими имоти” и на FIABCI-България. Перфанова е и дипломант магистър-икономист „Бизнес с недвижими имоти“ в УНСС.

Инж. Ирена Перфанова

Като постоянен и надежден партньор определи УНСС и Горан Миланов, председател на Българска фасилити мениджмънт асоциация (БФМА). Заедно трябва да бъдем по-качествени и креативни, изтъкна той. 

Горан Миланов и Иван Велков (вляво на снимката)

Конференцията фокусира своите доклади и дискусии в тематичните направления „Риалторска дейност“, „Пропърти/фасилити мениджмънт“, „Урбанистика и градска среда“, „Икономика на градовете“, „Жилищна политика“ и др.

Предстои и издаването на сборник с доклади, изнесени както от участниците в конференцията, така и от задочни участници, изпратили становищата си в електронен вид и селектирани от редакционната колегия на форума.

Галерия снимки от Международна конференция "Управление на недвижимата собственост" ...