Главният редактор на научното списание „Паноикономикус“ в УНСС

вторник, 14 октомври 2014 9:11

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев се срещна с Коста Йосифидис, главен редактор на икономическото списание „Паноикономикус“. На срещата присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, и доц. д-р Пенчо Пенчев, зам.-декан по международното сътрудничество на Общоикономическия факултет.

Проф. Валентин Гоев, проф. Стати Статев, Коста Йосифидис, доц. Пенчо Пенчев (отляво надясно)

По време на разговорите бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между сп. „Икономически и социални алтернативи“ на УНСС и сп. „Паноикономикус“, в т. ч. участие на учени и изследователи от нашия университет като автори на престижното списание.

Ректорът и главният редактор

„Паноикономикус“ е тримесечно икономическо издание, което публикува оригинални научни статии, студии, анализи и изследвания, доклади на научни форуми, рецензии на книги и др. В него се поместват само материали, които не са публикувани и не са изпратени в други издания. Научният профил на списанието обхваща широк кръг проблеми: глобалните и регионалните процеси в световната икономика, политиката на европейска интеграция, политическата икономика на прехода.

Коста Йосифидис запознава проф. Статев и проф. Гоев със спецификата на изданието

Повече за списание „Паноикономикус“: http://www.panoeconomicus.rs/

Коста Йосифидис е преподавател по макроикономика, европейска интеграция и икономика на ЕС в Университета на Нови Сад, Сърбия. Автор на много книги и публикации. Член е на борда на Сръбската национална банка, на Изпълнителния съвет на Асоциацията на икономистите в Сърбия, президент на Асоциацията на икономистите във Войводина и др. Ръководи департамент по европейска икономика и бизнес във филиала на университета на Нови Сад в Суботица, член е на редакционните колегии на различни научни и икономически списания, асоцииран професор във Вашингтонския държавен университет „Пулман“, гост-професор в Държавния университет в Портланд, САЩ, гост-лектор във Великобритания, Университета „София Антиполис“  в Ница, Франция, Аржентина, Бразилия, Китай и др. Член е на различни икономически асоциации.

 

 

Галерия снимки от Главният редактор на научното списание „Паноикономикус“ в УНСС ...