Публична лекция на проф. Робърт Хисрич, световен авторитет в областта на предприемачеството

сряда, 08 октомври 2014 11:06

Лекция на тема „Глобалният предприемач и обучението по бизнес и предприемачество в университетите: Как да ги срещнем?" изнесе в университета проф. Робърт Хисрич, предприемач, директор на Центъра за глобално предприемачество „Уолкър“, Училище за глобален мениджмънт „Тъндърбърд“, САЩ, световен авторитет в областта на предприемачеството. Събитието бе организирано от катедра „Предприемачество“ и Клуба на младия иновативен предприемач при УНСС.

Проф. д.ик.н. Кирил Тодоров, ръководител на катедра „Предприемачество“, представи гост-лектора. Той изтъкна, че проф. Хисрич е доктор хонорис кауза на няколко европейски университета, гост-професор на техническите университети във Виена и Куинсланд, Австралия, университетите в Любляна, Словения, Дзилин и Джъдзянг, Китай. Световноизвестният учен е автор на много книги и публикации, консултант на фирми като „Алкоа“, „Бритиш Петролеум“, „Ситикорп“, „Диджитъл икуипмънт“, „Бостън Файв“, международен лектор по успешно предприемаческо поведение и маркетинг в глобална, мултикултурна бизнес среда.

Отляво надясно: проф. Кирил Тодоров, проф. Робърт Хисрич и Бранимир Йорданов от Клуба на младия иновативен предприемач 

Ръководителят на катедрата проф. Тодоров напомни думите на големия американски икономист Питър Дракър: „Предприемачеството не е наука, нито изкуство, предприемачеството е просто практика” и „Предприемачите винаги търсят промяната, реагират на нея и я експлоатират като възможност”. Той посочи, че нивото на катедрата и специалността в УНСС се съизмерва с постигнатото в най-добрите европейски и световни образователни институции, а възпитаниците й заемат лидерски позиции у нас и в чужбина.

По време на публичната лекция

В презентацията си проф. Хисрич се спря на опита в създаването на компании и образованието по предприемачество. Той открои основните предизвикателства за предприемача: от идеята до инвестициите, постигането на по-големи приходи от разходите, създаването на бизнес план и силна компания, като конкретизира и проблемите при изграждането на фамилен бизнес. Гост-лекторът фокусира вниманието на студентската аудитория и върху образованието по предприемачество. Той детайлно представи образователната система в Училището за глобален мениджмънт „Тъндърбърд“, която обхваща всички етапи от развитието на предприемаческия процес. Завършвайки образованието си младите хора са практически подготвени за всичко: от проучването на предприятията и компаниите до стратегията за действие, създаването на партньорски взаимоотношения и сключването на споразумения, подчерта проф. Хисрич. Известният учен конкретизира и качествата, които трябва да развие образователният процес: технически и професионални умения, бизнес стил на управление, изкуството да се водят преговори и др. За да се осъществи това в „Тъндърбърд“ обучението е концентрирано в пет области с академични програми и практически лекции.

Проф. Хисрич

Проф. Хисрич подчерта важността на партньорските взаимоотношения между университетите. Той изтъкна също значението на националните култури в световното предприемачество и необходимостта от адаптация към тях.

От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев ръководителят на катедра „Предприемачество“ проф. Кирил Тодоров връчи сертификат на проф. Робърт Хисрич в знак на  признание за изнесената лекция.

Галерия снимки от Публична лекция на проф. Робърт Хисрич, световен авторитет в областта на предпри ...