Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“

В голямата конферентна зала бе открита единадесетата международна научна конференция на тема „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“. В работата на форума  участваха водещи учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Русенския университет „Ангел Кънчев“, както и представители на Университета в Скопие, Македония,  Днепропетровския национален университет „Олес Гончар“, Украйна, и др. Организатори на конференцията бяха факултетът „Международна икономика и политика“ и катедра „МИО и бизнес“ при УНСС.

В голямата конферентна зала

От името на ректора проф. д.ик. н. Стати Статев приветствие към участниците в конференцията отправи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност. Той акцентира върху значимата тема и широкото академично присъствие на форума, с участието на докторанти и студенти. Проф. Гоев огласи и решение на ректорското ръководство за стимулиране на студенти - активни участници в научноизследователската дейност на университета.

Отляво надясно: доц. д-р Светла Бонева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“, доц. д-р Иван Стойчев, ръководител на катедра „МИО и бизнес“, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор, доц. д-р Светлана Александрова, катедра „МИО и бизнес“

Научната конференция изисква да положим усилия за осмисляне на седемгодишния период от членството на страната ни в Европейския съюз, отбеляза доц. д-р Блага Благоева, зам.-декан по учебната работа на факултет „Международна икономика и политика“. Тя пожела ползотворна работа на участниците от университетите в страната и чужбина.

Доц. д-р Блага Благоева

Научните доклади на конференцията бяха над 40, значима  част от тях - на преподаватели, асистенти и докторанти от катедрите „МИО и бизнес“, „Финанси“, „Индустриален бизнес“, „Предприемачество“, „Публично правни науки“ на УНСС.   

В доклада си „Членството на България в Европейския съюз: седем години по-късно“ доц. д-р Светлана Александрова от катедра „МИО и бизнес“, директор на дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерството на земеделието и храните, направи равносметка на прилагането на оперативните програми през периода, финансирането на малкия и средния бизнес, пропуските в управлението и контрола и др.

Доц. д-р Светлана Александрова

Постиженията и проблемите пред регионалния аспект на кохезионната политика на ЕС в България бе във фокуса на доклада на проф. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов от катедра „МИО и бизнес“. На тенденциите във фирменото кредитиране у нас се спряха проф. д-р Надежда Николова и гл. ас. Валя Василева от катедра „Финанси“ и др.

Международната конференция се проведе в голямата и малката конферентна зала и завърши със заключителна дискусия.

Галерия снимки от Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз – сед ...