Наръчник на ПРАВОкурсника

При откриването на новата академичната учебна година в УНСС на всеки студент от първи курс, направление "Право", беше подарен "Наръчник на ПРАВОкурсника". Изданието е специално подготвено от Алумни клуба на завършилите Юридическия факултет при университета.    

В подготвения справочник е поместена полезна информация за УНСС, необходима на всеки първокурсник за по-бързото и лесно ориентиране и адаптиране в академичната среда. Включена е информация за Юридическия факултет и допълнителните възможности, който той предоставя на студентите за по-доброто им професионално и кариерно развитие. Място е отделено и за събитията, организирани от Алумни клуба, чрез които се създава благоприятна среда за поддържане на добрия дух и връзката между поколенията юристи, завършили и обучаващи се в УНСС.         

Галерия снимки от Наръчник на ПРАВОкурсника ...