Рамков договор между УНСС и Камарата на независимите оценители в България

четвъртък, 18 септември 2014 8:41

Рамков договор за сътрудничество между УНСС и Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) - Регионална колегия София-град и София-област,  подписаха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев  и Татяна Илева, председател на Съвета на Регионалната колегия. На подписването присъстваха ректорското ръководство, проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет, ас. д-р Калина Кавалджиева, доц. д-р Иван Митев, член на УС на КНОБ. 

Проф. д.ик.н. Стати Статев и Татяна Илиева след подписването на договора

Сътрудничеството ни има сериозна перспектива, посочи ректорът. Ще използваме вашия опит, а нашите студенти и преподаватели ще имат възможността да се включат в различни инициативи. Вие можете да организирате кръгли маси, срещи-дискусии, а ние да осигурим мястото за тяхното провеждане, организацията и необходимата публичност, добави ректорът.

Проф. Снежана Башева отбеляза, че с рамковия договор ще се създадат по-добри административни и организационни условия за сътрудничество между двете институции. УНСС е първият университет, който сключва такъв договор с Камарата на оценителите. Това е признание за младата ни организация, отбеляза Татяна Илиева.

Документът бе подписан в присъствието на ректорското ръководство

Освен взаимното участие в практически и научни форуми, сътрудничеството ще съдейства за повишаването на икономическите знания на нашите оценители, открои значението на документа и доц. Иван Митев. Той бе категоричен, че членовете на КНОБ могат много да научат от УНСС както в научната, така и в издателската област.

Договорът предвижда сътрудничество между двете институции при провеждането на студентски стажове и възможности за кариерно развитие в КНОБ,  обмен на информация и участие в  научни, учебни, бизнес и други събития, размяна на лектори, организиране на обучения и др.

Обща снимка след подписването на рамковия договор за сътрудничество

За координатор по изпълнението на рамковия договор от страна на УНСС бе определена проф. д-р Снежана Башева, а от страна на КНОБ - Татяна Илиева.

Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) – Регионална колегия София-град и София-област, е учредена на 31 август 2009 г. в София и e утвърдена от УС на КНОБ на  24.03.2010 г. Регионалната колегия София-град и София-област е сдружение на доброволен принцип на независими оценители, членове на КНОБ. 

 

Галерия снимки от Рамков договор между УНСС и Камарата на независимите оценители в България ...