РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници

сряда, 17 септември 2014 14:43

Тържествено бе открита новата учебна година и в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково. На откриването присъстваха проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на университета по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Живко Драганов, директор на РЦДО-Хасково, представители на областната и общинската администрация.   

Първокурсниците

Проф. д-р Веселка Павлова приветства първокурсниците от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Тя увери новоприетите студенти, че са избрали подходяща форма за обучение, която ще им даде възможност успешно да съчетават учебния процес със служебните и семейните си ангажименти. „Основното, което трябва да запомните е „самоподготовка“, резюмира бъдещите задачи проф. Павлова и напомни, че първият випуск бакалаври на РЦДО – Хасково се дипломира успешно през юни. 

Проф. д-р Веселка Павлова връчва студентската книжка на първокурсничка

Успех пожела на първокурсниците и директорът на Регионалния център доц. д-р Живко Драганов (на снимката долу).

През тази година в РЦДО-Хасково ще се обучават 550 бакалаври в специалностите „Икономика“, „Бизнес администрация“ и „Счетоводство и контрол“. Първокурсниците са 166 души, като най-много от тях са възпитаниците на Финансово-стопанската гимназия в града. Всички те  получиха студентските книжки и комплект учебници и учебни материали за първия семестър.

Галерия снимки от РЦДО-Хасково посрещна 166 първокурсници ...