Споразумение за сътрудничество между УНСС и МААЕ

понеделник, 30 юни 2014 12:12

Споразумение за сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство и Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) подписаха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и генералният директор на агенцията Юкия Амано. На събитието присъстваха ректорското ръководство, доц. д-р Светослав Спасов, постоянен представител на Р България към Службата на ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и други международни организации, проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, и др.

Целта на споразумението е да се установи практическата рамка за сътрудничество между страните в областта на научните изследвания и организирането на магистърска програма по ядрена сигурност.

В академичната зала

Проф. Статев изтъкна, че УНСС е лидер във висшето образование у нас, с най-високата оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация сред всички български университети. Шестима премиери, 13 финансови министри, ръководители в бизнеса и администрацията са възпитаници на УНСС, подчерта ректорът. Убеден съм, че в нашия университет има всички условия за откриването на магистърска програма по ядрена сигурност, изтъкна проф. Статев.

Проф. Статев и г-н  Амано подписват споразумението

Юкия Амано изрази своето задоволство от подписването на споразумение между УНСС и МААЕ. „Признателен съм на УНСС за откриването на тази магистърска програма. Тя ще осигури не само експерти, но и силна подкрепа от страна на България за ядрената сигурност“, акцентира Амано.

В споразумението се посочва, че двете институции ще си сътрудничат при сформиране на изследователски екипи по ядрена сигурност в България, обучение и подготовка на кадри, участие на университетски кадри в експертни мисии, ръководени от МААЕ, и др.

Документът е подписан

Проф. Статев връчи на Юкия Амано възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“. (На снимката долу.)

Посланик Светослав Спасов благодари за огромната работа при подготовката на споразумението и магистърската програма по ядрена сигурност. Те са ориентирани към бъдещето, предстои да дискутираме следващите стъпки. Магистърската програма ще привлече не само български бакалаври, но и студенти от Европейския съюз, затова смятаме да работим в сътрудничество с още поне шест големи европейски университета, посочи Светослав Спасов.

Юкия Амано и посланик Светослав Спасов

Споразумението е резултат на усилията на много институции, заяви проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“. Той оцени договора като огромна стъпка, подготвяна от години.

Проф. Димитър Димитров (в средата)

В Златната книга на университета Юкия Амано написа: „Много съм удовлетворен от подписването на споразумение между УНСС и МААЕ. Убеден съм, че то ще бъде особено полезно при създаването на професионални експерти, които ще играят важна роля в укрепването на ядрената сигурност. Пожелавам успех!“

Обща снимка след подписването на споразумението

 

Галерия снимки от Споразумение за сътрудничество между УНСС и МААЕ ...