Споразумение за научно сътрудничество между УНСС и Института за международни изследвания в Шанхай

петък, 27 юни 2014 16:17

Подписано е споразумение за научно сътрудничество между УНСС и Института за международни изследвания в Шанхай, Китай. Под документа поставиха подписи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на университета, и проф. Ян Дзъмин, председател на Академичния съвет на Шанхайския институт. На подписването присъстваха проф. д-р Георги Генов, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет „Международна икономика и политика“ и ръководител на катедра „Международни отношения“, ръководители на катедри,  преподаватели и членовете на делегацията от китайския институт.

В академичната зала

Споразумението предвижда взаимодействие между двете институции в областта на висшето образование и науката, обмен на информация, на експерти и изследователи в различни области от взаимен интерес. Нашият университет и китайският институт ще си сътрудничат при изпълнението на научни проекти, провеждането на срещи, конференции и симпозиуми на международно ниво и др. 

Споразумението беше подписано от проф. Кисимов и проф. Дзъмин

Проф. Валентин Кисимов връчи на проф. Ян Дзъмин от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев възпоменателен медал „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“.(на снимката долу)

След подписването на документа в малката конферентна зала се проведе среща на китайските гости с университетски преподаватели. Проф. Ян Дзъмин изнесе лекция, посветена на актуални проблеми, перспективи и приоритети на външната политика на Китайската народна република. В презентацията си проф. Дзъмин открои промените в мисленето и съзнанието на народа на азиатската страна, новия подход при балансиране на правата и задълженията, съвременния икономически „път на коприната“ и др.

По време на лекцията

Лекторът се спря на вътрешните и външните стратегически насоки в китайската политика, конкретизира целите и даде примери за изграждане на стратегическо партньорство.  Трябва да насърчаваме просперитета, демокрацията, гражданството и хармонията, да подкрепяме свободата, равенството, справедливостта, посочи проф. Дзъмин. Водещ принцип на китайската външна политика  е вътрешната консолидация на базата на цялостното развитие на икономиката, културата, обществото. 

В малката конферентна зала

След лекцията се проведе дискусия.

Галерия снимки от Споразумение за научно сътрудничество между УНСС и Института за международни изс ...