Кръгла маса на тема: „Етичните комисии в академичната среда“

петък, 20 юни 2014 15:18

Кръгла маса на тема: „Етичните комисии в академичната среда“ събра представители на академичните среди от УНСС и други университети в страната. Тази първа по рода си проява у нас бе организирана по идея на проф. д.ик.н. Пламен Мишев, председател на Комисията за академична етика в УНСС. На нея присъстваха и членовете на комисията проф. д-р Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Валентина Драмалиева от катедра „Политическа икономия“, и Лидия Дончева, финансов директор на дирекция „Финанси“, както и омбудсманът на университета проф. д-р Благой Колев, декани на факултети, ръководители на катедри, представители на БАН и Селскостопанската академия.

В зала „Научни съвети“

Целта на срещата е да открои задачите и ролята на Комисията по академична етика, добрите и лошите практики, трудните казуси, посочи проф. д-р Пламен Мишев при откриването на форума.  Той бе категоричен, че представителите на академичната общност трябва да имат контакти помежду си, защото се развиват и обединяват на базата на етичните принципи.

Проф. Пламен Мишев

В презентация доц. д-р Валентина Драмалиева представи проблемите пред Комисията по академична етика, Етичния кодекс, етичните проблеми. Тя се спря на факта, че науката се нуждае от специални морални норми и на идеята за саморегулация като водеща за научната общност, анализира тезата, че външният контрол (държава, право) на науката трябва да се основава на етичните кодекси на общността. Доц. Драмалиева приведе аргументи за необходимостта от етичен кодекс, разгледа ролята на Етичната комисия като специфичен инструмент, спря се на т.нар. обичайни етични проблеми в научната сфера и др. Бяха конкретизирани петте групи отклонения от академичното поведение, както и справянето с тях.

Членовете на Етичната комисия проф. д-р Димитър Димитров и доц.д-р Валентина Драмалиева

В изказванията си присъстващите акцентираха на нерешени и трудни казуси в академичната среда, установени практики и др.

Участници в кръглата маса

 

Галерия снимки от Кръгла маса на тема: „Етичните комисии в академичната среда“ ...