Наши студенти на стаж в Световната организация по туризъм

понеделник, 16 юни 2014 11:52

Искрено благодаря на университета и лично на Вас, господин ректор, за удостояването ми с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“. Смятам, че е привилегия да приема честта, която ми оказа университетът, и ценя много това признание, което ще ме държи свързан с академичния свят, който високо уважавам. Това се посочва в писмо на проф. Талеб Рифай, генерален секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН, до ректора проф. д.ик.н. Стати Статев.

В писмото проф. Рифай отправя покана студенти от УНСС да проведат стажа си в Световната организация по туризъм, за да „обогатят разбирането си за влиянието на икономиката върху индустрията Пътуване и туризъм“.

При награждаването на проф. Рифай (вляво) с почетното звание "доктор хонорис кауза на УНСС" от ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев

В заключение генералният секретар на СОТ пожелава на академичната общност на УНСС успех в учебната и научната дейност. „Очаквам с нетърпение възможността да продължим нашите дискусии относно бъдещото ни сътрудничество“, пише още проф. Рифай.

Проф. Рифай бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ с решение на Академичния съвет, по предложение на катедра „Икономика на туризма“ на 28 май т.г.

УНСС е единственият български университет, който е асоцииран член на Световната организация по туризъм към ООН.

Галерия снимки от Наши студенти на стаж в Световната организация по туризъм ...