Преподавателка от УНСС назначена за член на УС на БНБ

понеделник, 16 юни 2014 11:41

Доц. д-р Лена Русенова, преподавателка в катедра „Финанси“ на УНСС, е назначена от президента Росен Плевнелиев  за член на Управителния съвет на БНБ.

Лена Русенова (третата отляво надясно) между президента Росен Плевнелиев и ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев

Всички членове на управленския екип на БНБ са възпитаници на УНСС: Иван Искров, управител, Калин Христов; Димитър Костов и Цветан Гунев – подуправители; проф. д.ик.н. Стати Статев, Боряна Пенчева и доц. д-р Лена Русенова – членове на УС.

Галерия снимки от Преподавателка от УНСС назначена за член на УС на БНБ ...