Генералният секретар на Световната организация по туризъм проф. Талеб Рифай стана „доктор хонорис кауза на УНСС“

четвъртък, 29 май 2014 8:53

На официална церемония в Академичната зала ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев удостои с почетното звание „доктор хонорис кауза на УНСС“ проф. Талеб Рифай, генерален секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН. На тържественото събитие присъстваха академичното ръководство на университета, Бранимир Ботев, зам.-министър на икономиката и енергетиката, преподаватели, представители на медиите.

Проф. Статев представя госта. Вляво от него: проф. Талеб Рифай, Бранимир Ботев, проф. Тадаръков

Ректорът на университета проф. Статев изтъкна, че удостояването на проф. Рифай с високото звание е по предложение на катедра „Икономика на туризма“. Той представи пред госта изучаваната на български и английски бакалавърска програма „Икономика на туризма“ в УНСС и триезичната съвместна магистърска програма между нашия университет и Universite du littoral Cote D`Opale (ULCO), Франция. Проф. Статев оповести решението на Академичния съвет за удостояване на проф. Рифай със званието „доктор хонорис кауза на УНСС“ „за принос в развитието на теорията и практиката на туризма в света“.

Проф. д-р Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, представи богатата биография на госта.

Проф. Тадаръков представя биографията на проф. Рифай

Проф. Статев връчи на проф. Рифай академичните регалии на почетното звание – почетния знак на УНСС и свитък на старобългарски и латински език.

Проф. Статев (вдясно) връчва почетния знак

Свитъкът на старобългарски и латински език

Ректорът връчи на генералния секретар на СОТ документите за асоциираното членство на УНСС в Световната организация по туризъм. Снимката  на проф. Талеб Рифай бе закачена на стената с удостоените с „доктор хонорис кауза на УНСС“ в Академичната зала.

Ректорът връчва на проф. Рифай документите за асоциираното членство на УНСС в Световната организация по туризъм

В академичното си слово проф. Талеб Рифай благодари за високото отличие, присъдено му от най-стария и най-големия икономически университет в страната и една от водещите образователни институции в Европа. Новият доктор хонорис кауза на УНСС изрази  готовност да спази университетската традиция и да изнася ежегодно публична лекция във висшето училище. „Особено ми е приятно да съм в УНСС, за да мога да се обърна към всички вас. Бъдете сигурен, господин ректор, че ще пазя това в сърцето си докато съм жив“, допълни гостът. Той поздрави университетското ръководство от името на семейството на Обединените нации и международната туристическа общност и посочи, че Световната организация по туризъм е най-младата в ООН. 

Новият „доктор хонорис кауза на УНСС“ произнася академичното си слово

Новоизбраният „доктор хонорис кауза на УНСС“ акцентира върху развитието на туризма като изключително мощно средство, един от най-големите генератори на заетост и движеща сила за икономическия растеж и развитие. Като пример проф. Рифай посочи, че само през миналата година 1 млрд туристи са посетили чужди държави, а прогнозата е до 2030 г. те да достигат 1,8 милиарда. Туризмът е наистина една революция, която ще промени живота ни чрез движението на хората, добави той и припомни еволюцията в движението от стоки, капитали и идеи до века на свободното движение на хората.

Проф. Рифай подчерта, че центърът на тежестта на туризма се е преместил на юг и на изток. До 2030 г. 60% от туристите ще пътуват към развиващи се страни. Той отбеляза, че всеки седми човек по света пътува, а миналата година дейността на туризма е нараснала с близо 5%, като секторът се е оказал устойчив в условията на кризата. През миналата година Китай е задминал традиционно силната Германия с 30 млн. туристи - от азиатската държава са излезли зад граница 98 млн. туристи и са похарчили 129 млрд. долара, а от Русия са пътували 55 млн. туристи. Проф. Талеб коментира и ролята на социалните медии и интернет, променили начина за реклама на туристическите продукти и услуги. "При 1 млрд. туристи можем да имаме или 1 млрд. възможности, или 1 млрд. провала. Туризмът е сила, която не може да бъде спряна и от нас зависи как ще бъде насочена тази възможност", каза в заключение проф. Рифай.

В Златната книга на УНСС проф. Рифай написа: „За мен е голямо удоволствие и огромна чест да бъда в тази благородна и авторитетна институция. Историята на България нямаше да може да бъде разказана без участието на тази престижен университет. Като международен учен и университетски професор аз самият изпитвам особени чувства, докато пиша тези думи. Сигурен, че ще бъда тук отново и ще нося в себе си преживените моменти от това събитие много, много дълго“. 

Проф. Статев показва Златната книга на университета

След академичната церемония ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и проф. Талеб Рифай поднесоха цветя на паметника на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС.

Обща снимка пред паметника на проф. Бобчев


Талеб Рифай от Йордания е професор по архитектура, преподавал е във Филаделфия, Чикаго и Кеймбридж. Има докторска степен по урбанизъм от университета на Пенсилвания. Бил е директор на икономическата мисия на Йордания във Вашингтон, генерален директор на Корпорацията за насърчаване на инвестициите в Йордания, заемал е различни министерски постове. По време на мандата си като министър на туризма регистрира първия археологически парк в древния град Петра, осъществява няколко големи проекта в Джераш, Мъртво море и Уади Ръм.

През 2001 г. е избран за председател на изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм. От 2006 г. до 2009 г. е заместник-генерален секретар на организацията, след това поема функциите на генерален секретар. През януари 2014 г. е избран за втори мандат на най-високия пост на СОТ.

Носител е на няколко отличия, сред които за най-високи обществени заслуги в Йордания „Ал Каукаб“, както и на някои отличия от Франция, Италия и други страни. Опитът на проф. Рифай съчетава солидна политическа практика и технически познания в областта на туризма, както и опит в работата на международните организации. Той е реформатор и новатор - две изключителни качества за осъществяването на устойчива промяна. Автор е на „Бялата книга“ – проект за реформа през 2009 г. на Световната организация по туризъм.

Галерия снимки от Генералният секретар на Световната организация по туризъм проф. Талеб Рифай стан ...