Първа научна студентска конференция по икономическа политика

четвъртък, 22 май 2014 14:10

В зала „Тържествена“ бе открита Първата научна студентска конференция по икономическа политика под надслов „Икономическата политика: реалности и предизвикателства“. Специални гости на форума бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, ръководител на катедра „Икономикс“ и член на УС на БНБ, и проф. д.ик.н. Румен Гечев, депутат, преподавател, директор на Университетския център по устойчиво развитие. Конференцията бе организирана от катедра „Икономикс“.

Проф. д.ик.н. Стати Статев (вляво) и проф. д.ик.н. Румен Гечев

Ректорът проф. д.ик. н. Стати Статев акцентира върху актуалността на темата и значимостта на събитието, като изрази увереност, че то ще стане традиционно. Той съобщи новината, че народният представител проф. Румен Гечев е избран за председател на Комисията по икономика, инфраструктура и енергетика към новоучредената Парламентарна асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

Участниците в конференцията

Проф. Статев засегна пред студентите въпроса за отговорността на властта да избира между икономическа многовариантност, спря се на реалностите и предизвикателствата, направи препратка към т.нар. икономически митове. Разграничете ги, обменете ценни идеи за икономическите политики, обърна се ректорът към участниците в конференцията.

Проф. Статев насочи вниманието на студентите към актуални теми. Вдясно от него: гл. ас. д-р Енцислав Харманджиев от катедра "Икономикс" и проф. Румен Гечев

Студентите често дават интересни идеи, които могат да бъдат използвани и прилагани, изтъкна и проф. д.ик.н. Румен Гечев. Той направи преглед на икономическата ситуация у нас, конкретизира нейните параметри, хармонизирането й с политиките на ЕС, посочи икономическите предимства на малките страни и др. Проф. Гечев обърна специално внимание на въпроса за реиндустриализацията като обща стратегия на ЕС и конкретно на България, която трябва да се извърши на основата на публично-частното партньорство с минимални държавни средства.  Проф. Гечев се спря и на два важни проекта за страната – Южен поток и АЕЦ „Белене“, които оцени през призмата на националното им значение.

Студентите зададоха въпроси към проф. Статев и проф. Гечев, свързани с приемането на еврото у нас, паричния съвет и др.

Студентски презентации по време на конференцията

Първата научна студентска конференция продължи по секции в зала „Тържествена“ и зала „Факултетна“.     

Галерия снимки от Първа научна студентска конференция по икономическа политика ...